GMH/ÍNDICE A-Z

b
abril, 5

Os dous contratados outórganse por pagos de 550 mrs. (fol. 54)

Anno sobre dito a Vº de abril, se outorgou por pago o dito Joan de Santiago e Joan Rodrigues de quiñentos et çinqoeenta .- de brancas para en pago deste contrauto. Tests. Alvaro Afonso e Vasco Lopes e Joan Calbeyro.