GMH/ÍNDICE A-Z

D1
1459
Conta entre dúas persoas pola explotación de certo arrendamento. (fol. 1)

Conta entre dúas persoas pola explotación de certo arrendamento. (fol. 1)
(...) çidade (...) por sua (... pre)sentes Gonçalvo do (...) conta ontre anbos (...) pagas do anno de (...) tevera arrendada (...) o dito termino pagasen (...) o dito
conçello et que fose (... ) devian. Tests. Alvaro Castellaao (...) piliteiro, Gomes d’Ordeens.