GMH/ÍNDICE A-Z

155

marzo, 16

Benedito recibe 200 mrs. de Inés Pérez, en conta do que lle correspondía da herdanza de Pascual Rodríguez. (fol. 49)

Eynes Peres.

En este dito día Benedito reçebeu de Eynes Peres, moller que foy de Pascoal Rodrigues, dosentos mrs. de moeda vella contando branca en tres dños., os quaes dosentos mrs. reçebeu en presença de min o notario e tests. de juso escriptas, por los quaes dosentos mrs. se obrigou delos pagar cada et quando que llos demandase ou delos reçeber en conta dos mrs. da parte que couberen a Pascoal Rodrigues etç. sobre lo qual outorgou contrauto forte et firme etç. Tests. Alvaro da Fonte, Afonso de Logilde vesiño d’Ourense.