GMH/ÍNDICE A-Z

122
1435, marzo

Declaración de débeda de 150 mrs. a Juan de Cabral, pedreiro, veciño de Pontevedra.

(f. 59)

Ano Domini Mº CCCª trecesimo quinto (roto) morador en Requeijo, que he da fiigresia de (roto) Paaços (roto) que devia a Juan de Cabral, pedreiro, cento et çinquoenta mrs. de moeda vella, contando a branqua en tres dineiros, que del resçebeo en mĩa presença, pago en viño branquo a esta novidade, boo et merchante de mercador a mercador, a como baluer enton, son pena do doblo da contia. Testemoyas: Afonso Yanes d´Aranga et Gomes Maçiqua, criado de Afonso Yanes Jacob, et Martiño, criado de mĩ notario.