GMH/ÍNDICE A-Z

E2-27
1435, xuño, 8
Pregón na praza do Campo anunciándolle ás peixeiras a prohibición de tirar remollo, so pena de 6 mrs. (fol. 12v)
En este dia foy dado pregon enna Praça do Canpo as ditas pescadeiras, por Domingo Fernandes as ditas pescadeiras e que non deytasen o dito remolo sopenna de seys mrs. por cada vez que o deytasen et que recudisen con a dita penna a Gonçalvo Yanes boon cristaao. Tests. Afonso Yanes da Lagea, Gomes de Chantada, Afonso Anriques. (fol. 12v)