GMH/ÍNDICE A-Z

c
xaneiro, 24

Ídem Afonso Anes o novo, Gonzalo de Carballeira e Gómez Pérez. (fol. 16)

Domingo XX IIII dias de janeiro, Afonso Yanes o novo et Gonçalvo da Carbaleira \e Gomes Peres/ diseron que davan esta resposta que dera o dito Afonso Yanes e Afonso Domingues. Tests. Pero de Temees e Pero de Rocas e Pero de Reça. Iten deu esta resposta Gonçalvo de Molgas et Gonçalvo Peres do Ca. (fol. 16)