GMH/ÍNDICE A-Z

D40e
1459, marzo, 21
En vista do desacordo existente entre García Paz e Gómez, os xuíces prohíbenlles entrar na dita casa. (fol. 17)
Et despoys desto, enna Praça do Canpo, viinte e hun dias do dito mes do dito anno, (ant)* ante as portas das ditas casas do dito Afonso Anes, estando y presentes os ditos Garçia Paas clerigo et o dito Gomes, logo os ditos juises diseron que mandavan aos ditos Garçia Paas et Gomes que por quanto o dia donte lles mandaran que estevesen anbos ennas ditas casas et agora eran descordes hun do outro, que lles mandavan que nehuun delles non entrase nen fose aas ditas casas en nehuna maneyra que fose, et elles diseron que lles prasia. Tests. Nuno d’Ousende, Afonso Lopes, Fernando Vasques, Pero Gonçalves. (fol. 17)