GMH/ÍNDICE A-Z

311
1334, marzo, 21. Lugo
Roi Fernández véndelle ao racioneiro Xácome Eanes o que lle corresponde na igrexa de San Vicente de Pedreda por 100 marabedís.
MADRID, AHN, Carp. 1332 D/19, perg. orix., galego, gótica cursiva, 117x229 mm.

Sabeam quantos esta carta virem commo eu Roy Ferrnandes morador en Paderne, fillo de Fernan Outao, et yrmao de Maria Ferrnandes de Ruviaes, de bon curaçon et de boa voontade vendo a vos Iacome Eanes, raçoeyro de Lugo, et a vosa vos, triinta et dous soldos d’esta moneda del rey don Affonso que eu aio cada anno pe-llo pe do altar da iglesia de Sant Viçenço de Pedreda con todo o iur do do (sic) padroadigo et con aquela renda et serviço et con o terço da vianda que y avia o dito meu padre, Fernan Outao, et con todas suas dereyturas et pertenenças segundo se conten nas cartas que vos Iacome Eanes ende ia teedes, et con toda a herdade que eu aio en Lama Longa, que he sub o dito signo, chamada da vos do clerigo, et reçebo de vos en preço por esta vençon çen moraovedis, d’oyto soldos o moravedi, da moeda sobredita de que me outorgo por entrego et ben pagado. Et renunçio a exçepçon dos ditos dineiros non reçebudos et d’engano mays cada meatade de dereyto preço, et toda outra boa raçon et exçepçon que por min posa aver para contra esta vençon viir, et para esto assy conprir et guardar et para contra esta vençon non viir por min nen por outren en iuyço nen fora del faço iuramento a ossantos avangeos, corporalmente taniudos con minas maos, et obligo min et todos meus bees de vos faser senpre esta vençon de pas, et logo por esta carta vos meto enno iur et na posison et enna propiadade do dito iglesiario et dineiros et herdade, et des oie mays este dia todo meu poderio et senorio ende seia sacado et removudo de min et posto en vos.

Feyta a carta en Lugo XXI dia de março, era de mil et CCC et LXX et dous annos.

Testemoyas: Affonso Eanes, fillo de Iohan Pedreyro; Iacome Eanes, clerigo de Sant Salvador de cabo Sarria; Affonso Lopes, alffayate; Martin Fernandes sobredito; Affonso Fernandes, escrivan ts.

Et eu Ruy Fernandes, notario publico de Lugo, a esto commo dito he presente foy et vi commo o dito Roy Fernandes feço o dito iuramento et esta carta en mina presença fis escrivir et puge en ella meu signal. (+).