GMH/ÍNDICE A-Z

177

1456, maio, 31. Vilamaior-Mondoñedo.
O provisor do bispado de Mondoñedo, polo bispo don Alonso Vázquez de Acuña, uniu á Mesa Capitular da Catedral de Mondoñedo os préstamos de Foz, A Devesa, San Pedro de Viveiro e San Bartolo do Monte, cedidos por García Osorio, ó que se lle reservaron, durante a súa vida, 5.000 marabedís anuais. Transcríbese a bula do papa Nicolás V de 1452 e a execución da mesma realizada polo bispo don Afonso Segura do ano 1453.
A, perg., con signo notarial e orificios do cordón do que pendeu o selo, de 585 x 575 mm. Letra cortesá e itálica.

In Dei nomine. Amen. Anno del nasçemento del nuestro sennor Saluador Jesucristo de mill et quatroçentos et çinquenta et seys annos lues trinta et hun dias do mes de mayo estando enno palaçio dos Caualeyros que he enna claustra da iglesia cathedral da çibdade de Villamayor ante de la misa / mayor nos Ruy Diaz de Luases bachiller en Decretos thesoureiro en la iglesia de Orense prouisor en lo spiritual et tenporal en la dicha iglesia et obispado de Mondonnedo por lo reuerendo sennor don Afonso d-Acuna obispo do dito obispado et juys apostolico subexecutor tomado et elegido por el cabildo de la iglesia de / Mondonnedo por vertud de vna bula apostolica de vnion conçesa por el muy santo Padre Nicolao quinto al cabildo et mesa capitular de la dicha iglesia de Mondonnedo a suma de quatroçentas libras de benefiçios sinples et prestamos vacantes et vacaturos sitos en el dicho obispado de Mondonnedo et proçeso sobrela confeito por lo / reuerendo sennor don Alfonso Segura de boa memoria obispo que foy de Mondonnedo seelado de sus seelo con çera vermella inpresa en çera branca pendente en cordon de seda verde signado de seu signal et subscripçion de Diego Rangel clerigo da diocesis de Cuenca notario apostolico do qual dito proçeso et bulla apostolica de vnion o tenor de verbo / a verbo he este que se sigue:
Afonssus Segura Dei gracia episcopus mindoniensis comissarius vnicus ad infrascripta et executor specialiter a Sede apostolica deputatus vniuersis et singulis presens publicum instrumentum processus visuris ad quem seu ad quos prestimoniorum prestimonialium porcionum et sinplicium / etiam reseruatorum bonmorum in ciuitate et diocesi mindoniensi nostris consistencium collacio prouisio presentatio seu queuis alia dispositio conmuniter et diuisim pertinet et spectat omnibusque aliis et singulis quorum interest uel intererit et quos infrascriptum tangit negocium seu tangere poterit quodlibet in futurum comuniter bel / diuisim quocumque nomine censeantur aut quacunque prefulgeat dignitate salutem in Domino senpiterna litteras santissimi in Christo Patris et domni nostri domni Nicolay diuina prouidentia pape quinti cuius vera plumbea bulla cun cordula canapis more romane curie inpendenti bullatas sanas et integras non biciatas / non cancellatas nec aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vicio et suspectione carentes ut prima facie apparebat nobis per benerabilem et discretum virum domnum Gundisaluum Petri de Labrada canonicum ecclesie mindoniensis procuratorem venerabilium virorum domnorum decani et capituli prefate nostre ecclesie prout coram / maiore parte capituli hoc factum fuit coram notario publico et testibus infrascriptis presentatas nos cum ea qua decuit reuerentia recepisse noueritis cuius tenor sequitur et est talis:
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili fratri episcopo mindoniensi salutem et apostolicam benediccionem in eminentis diginitate specula licet / inmeriti disponente Domino constituti uotis gerimur ut tenemur quod per nostre prouidencie ministerium ecclesie presentim cathedrales necnon in illis mancipate obsequiis diuinis persone prout earum singulis expedire cognoscimus super suis in leuandis indigentiis prouisionis acomode presidium suscipiat et diuinis / et diuinis inibi cultus valeat adaugeri saneficat exhibita nobis nuper pro parte tua et dilectorum filiorum decani et archidiaconi et capituli ecclesie mindoniensis petitio continebat fructus redditus et prouentus dicte ecclesie cui presse dignosceris sunt adeo tenues et exiles quod ex ipsis quiquadringentarum et quiqua/ginta librarum turonensium paruorum secundum communeem extimacionem valorem annuum non excedunt dicti(?) et pro tenpore existentes decanus archidiaconus et capitulum seu canonici eiusdem ecclesie se commode sustentare non possunt. Cum autem sicut eadem peticio subiungebat si tot ex prestimoniis prestimonialibus porcionibus ac sinplicibus / et seruitoriis beneficiis in ciuitate et diocesi mindoniensi consistentibus quod ex ipsorum fructibus redditibus et prouentibus quadraginta libre similes prefate mense proueniant annuatim eidem mensse perpetue vnirentur ad annecterentur et incorporarentur ipsorum decani archidiaconi et canonicorum qui exinde seruiciis / prefate ecclesie commodius intendere possent occurreretur indigenciis et diuini cultus augmentum in eadem ecclesia proueniret pro parte tua necnon decani archidiaconi et capituli predictorum nobis fuit humiliter suplicatum ut super hiis opportune prouidere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur de premissis / certam noticiam non habentes huiusmodi suplicacionibus inclinati fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatenus si est ita super quo tuam conscienciam oneramus tot ex prestimoniis prestimonialibus porcionibus sinplicibus ac seruitoriis beneficiis in ciuitate et diocesi consistentibus prefatis ad / illorum fructus redditus et prouentus quadringentas libras similes secundum extimacionem antedictam valeant annuatim et si alii ex persona vel facto seu prsonis vel factis ea obtinentis seu obtinencium uel alias quouis modo seu quibusuis modis ecclesiasticis(?) per speciales et a nobis concesas litteras specialiter uel generaliter / disposicione apostolica quocumque reseruata existant cum omnibus juribus et pertinenciis suis prefate mense eadem auctoritate nostra in perpetuum vnias incorpores et anectes ita quod liceat ipsis decano archidiacono et capitulo et canonicis per se uel alium seu alios corporalem vniendorum prestimoniorum et sinplicium eciam seruitorum beneficiorum / ex tunc si vacaverint aut cum per cesum uel dicessum seu cesus uel dicessus ea obtinentis seu obtinencium uel alias quouis modo seu aliis quibusuis modis et aliquo seu aliquibus ex mensibus in quibus beneficiorum vacancium collatore iuxta quamdam [...25] speciales concesas litteras / ad ordinarios collatores pertinere volumus simul uel subcessiue uacare contigerit et que decanus archidiaconus et capitulum prefatum per se uel procuratorem suum ab eis ad hoc legitime constitutum infra vnius mensis spacium postquam sibi uel eiusdem procucatori vacacio illorum ennotuerit duxerit acceptanda juriunque et / pertinenciarum predictorum possesionem autoritate propria libere aprehendere et perpetuo retinere diocesani loci et cuiuslibet alterius desuper licentia minime requisita. Et insuper ut vnio adnexio et incorporatio predicte si fiant celerius consequantur efectum ipsorum vniendorum prestimoniorum prestimonialium portionum et beneficiorum / eciam si ex quauis causa disposicioni apostolice generaliter reseruata sint a personis ea obtinentibus uel ipsorum procuratoribus ad hoc ab eis specialiter constitute resignaciones si eas ad efectum premissum in tuis manibus sponte et libere facte voluerint eadem autoritate recipias et admittas illisque per te receptis / et admissis huiusmodi resignata prestimonia prestimoniales porciones et benefiçia dicte mense vnita fore autoritate nostra decernas et ne persone predicte ex huiusmodi resignacionibus quas fecerunt nimium dispendium paciantur eis super fructibus redditibus et prouentibus prestimoniorum prestimonialium porcio/num et beneficiorum per ipsas resignaciones huiusmodi pensiones annuas de quibus tibi videbitur et decanus archidiaconus et capitulum necnon resignante persone predicte concordes extiterint eciam illorum integros fructus redditus et prouentus si aliter insimul concordare nequiuerint per decanum archi/diaconum et capitulum prefatos ipsis personis resignantibus quoad uixerint vel ad tenpus de quo conuenerint aut eorum procuratoribus in terminis et locis ad id per te statuendis eficaciter annis singulis persoluendas eaden autoritate contendas et assignes statuas faciens dictis resignantibus / faciens dictis resignantibus (sic) personis de pensionibus predictis iuxta constitucionum concessionum et assignacionum huiusmodi tenorum quas desuper feceris integre responderi contradictores per censuram ecclesiasticam appellacione postposita conpescendo non obstantibus constitucionibus et ordina/cionibus apostolicis ac mindoniensibus predictis necnon aliarum in quibus beneficia huiumodi forssam fuerint ecclesiastico(?) iuramento confirmacione apostolica uel quacumque alia firmitate roborato statutis et consuetudinibus certisque contrariis quibuscunque aut si aliqui super prouisionibus sibi faciendum de / prestimoniis prestimonialibus porcionibus hac huiusmodi speciales uel aliis ecclesiasticis beneficiis in illis precibus generales apostolice Sedis uel legatorum eius litteras inpetrauerint eciam si per eas ad inibitorem reseruatorem et decretum uel alias quolibet sit processum quas quiden litteras et processus huiusmodi(?) per easdem / ad vnienda prestimonia prestimoniales porciones et beneficia huiusmodi volumus non extendi sed nullum per hoc eis quoad assecucionem prestimoniorum prestimonialium porcionum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari et quibuslibet priuilegiis indulgenciis ac litteris specialibus uel genera/libus cuiuscunque tenoris existant per que presentibus non expresa uel totaliter non inserta effectus presencium inpediri valeat quodlibet uel differri et de quibus quoruncunque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mencio specialis seu si decano archidiacono et capitulo prefatis uel quibusuis aliis / a predicta sit sede indultum quod interdici suspendi uel excomunicari non posssit per litteras apostolicas non facientes plenan et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem et insuper ut vnio annexio et incorporacio predicte si fiant ac presentes nostre littere sublatis quibusuis obstaculis debitum / sorciatur effectum volumus et autoritate ac sciencia similibus tenore presenciun satatuimus pariter et decernimus quod nulle queuis expectatiue alieque gracie et de primo vacaturis seu alie speciales \reseruaciones/ ac de sic vacaturis cum vacabunt \conferendi/ mandata vniones quoque annexiones incorporaciones incorporaciones (sic) / supressiones apropriaciones prerrogatiue et nonnulis familiaribus nostris continuis comensalibus in certo libro Cancellarie apostolice descriptis seu ad illorum instar ad maiores seue forciores prerrogatiue antelaciones declaraciones ad ius commune reduciones alieque concessiones priuilegia littere et indulta constituciones / quoque et ordinaciones et regule eciam motu proprio et ex certa sciencia seu ad quarunuis personarum suplicacionum uel instanciam et se dandarum licium aut seruiciorum nobis et romane ecclesie in prefatis seu aliquouis intiuitu respectu ocasione uel circa(?) sub quibus formis et expresionibus verborum et cum quibuscunque clericis et talibus / per quas nominatim specifice et expresse ipsis presentibus preiudicaretur se illarum effectus inpediretur seu retardaretur quoquomodo aut preiudicari seu inpediri uel retardari possit per nos uel per seden predictam hactenus concessa seu facta uel nisi in illis de presentibus earumque date de verbo ad vebum specialis pecifica / et expressa mencio fiat in posterum ccontendenda seu facienda vnioni annexioni incorporacioni prefatis si fiant ac ipsis presentibus quominus ille plenarium sorciantur effectum preiudicium seu inpedimentum aliquod afferre possit sed ille effectum suum huiusmodi quantocius sorciantur in omnibus et per omnia preiudicat si expecta/tiue gracie reseruacionis et alia supradicta a nobis uel sede prefata nullatenus emanassent nec interim emanarent decernentes ex nunc irritum et inane si secus super hiis a quo quam quauis autoritate scienter uel ignoranter contigerit attenptari. Non obstantibus omnibus supradictis ceterisque contrariis quibuscumque. / Datum Rome apud Sanctum Petrum anno Incarnationis dominice millesimo quadringentessimo secundo ydus martii pontificatus nostri anno sexto.
Post quarum quidem litterarum apostolicarum nobis presentacionem et recepcionem per nos ut premittitur factas fuimus per prefatum domnum Gundisaluum / Petri de Labrada canonicum prefate ecclesie mindoniensis ac procuratorem venerabilium virorum decani et capituli ecclesie necnon per maiorem et saniorem partem eiusdem ecclesie capituli cun instancia rquisiti ut ad execucionem dictarum et contentorum in eisdem procedere curaremus iuxta traditam seu directam / per eas a Sede apostolica nobis formam nos igitur Alfonssus Segura episcopus mindoniensis comissarius et executor prefatus volentes mandatum apostolicum nobis in hac parte directum reuerenter exequi ut tenemur auctoritate apostolica et qua fungimur in hac parte de fructibus red/ditibus prouentibus et emolumentis ecclesie nostre prefate nos diligenter informamus et per eandem informacionem prefatos fructus redditus et prouentus nostre ecclesie predicte et mense capitularis exiles et diminutos inuenimus quot(?) ex ipsis decanus archidiaconus et / capitulum prefati secundum earum decenciam comode sustentare possunt quin fructus redditus et prouentus vltra quadringentarum quinquaginta librarum turonensium paruorum secundum communem extimacionem valorem annuum non excedunt reperimus si que alia quadringente / libre prefate mense et ecclesie vnirentur et incorporarentur cultus diuinus in eadem ecclesia augmentaretur auctoritate predicta de premissis ac omnibus et singulis in preinsertis litteris apostolicis contentis eorumque circunstanciis vniuersis tot ex prestimoniis prestimonialibus / porcionibus et sinplicibus eciam seruitoriis ac reseruatis in ciuitate et diocesi nostris primo uacaturum processum uel decessum aut desus uel decessu siue per resignacionem aut alias quorumcunque et qualitercumque vacet que ad numerum seu quantitatem prefatarum librarum quadringen/tarum turonensium similium extimacione prefata fructus eorumdem annuatim non excedant vnimus annecttimus et incorporamus ita quod liceat decano archidiacono et capitulo prefate nostre ecclesie per se uel per alium seu alios postquam capitulum aut eius procurator legitimus vacacio vnien/dorum prestimoniorum et prestimonialium porcionum uel sinplicium beneficiorum sibi innotuerit et infra vnius mensis spacium duxerit acceptandum iuriunque et pertinenciarum eorumdem corporalen possesionem et aprehensionen auctoritate propria et perpetuo retinere nostri et cuiuslibet alterius liciencia minime re/quisita. Ceterum cum ad execucionem premissorum vlterius faciendam nequeamus senper personaliter interesse aliis arduis sanctissimi nostri pape negociis legitime in partibus Hispanie prepediti vniuersis et singulis abbatibus prioribus decanis archidiaconis prepositis / cantoribus subcantoribus thesaurariis scolasticis et canonicis ecclesie in quibuscunque dignitatibus constitutis archipresbiteris rectoribus cappellanis curatis et non curatis monasteriorum prioratuum ecclesiarum quarunlibet et locorum ecclesiasticorum custodibus necnon clericis et / notariis publicis per dictam ciuitatem et diocesim nunc ac alibi ubilibet constitutis et eorum cuilibet in solidum super vlteriori execucione facienda dicti mandati apostolici atque nostri huiusmodi auctoritate apostolica supradicta tenore presencium conmitimus vices nostras donec eas ad nos duxerimus reuucandas / quos et etiam quemlibet in solidum eiusdem auctoritate et tenore requirimus et monemus primo secundo tercio et perentorie conmuniter et diuisim eisque nichilominus et eorum cuilibet in solidum in virtute sancte obediencie et sub excomunicacionis pena quam in eos et eorum quemlibet / nisi in fine sex dierum postquam per prefatum capitulum nostre ecclesie aut eius legitimum procuratorem fuerint requsiti quos dies eis et eorum cuilibet duos pro primo et duos pro secundo et reliquos duos dies pro termino tercio perentorio ac monicione canonica assignamus fecerint que eis in hac parte / commitimus et mandamus quatenus ipsi et eorum singuli qui super hoc ut premititur fuerint requisiti seu alter eorum fuerit requisitus ita quod alter alterum non expectet nec vnus pro alio se excuset ad corporalem possesioem vniendorum prestimoniorum prestimonialium porcionum et sinpli/cium beneficiorum eciam resignatorum iuriunque et pertinenciarum eorundem postquam capitulum uel procurator prefati illa seu illud aut illas seu illam acceptauerint admittere et admitti facere sibique cum fructibus redditibus prouentibus et emolumentis vniuersis eorumdem prestimoniorum prestimo/nialium porcionum integraliter respodere ac responderi facere et nichilominus omnia alia et singula nobis in hac parte comissa exequantur iuxta predictarum litterarum apostolicarum et presentis nostri processus continenciam et tenorem ita tamen quod nichil in preiudicium vene/rabilium virorum domnorum decani et capituli prefatorum attemptari valeat uel inmutari in processibus per nos habitis et sentenciis per nos latis aliquid absoluendo uel suspendendo in ceterum autem que eisdem domnis decano et capitulo nocere posunt ipsis et quibuslibet aliis / potestatem omnimodam denegamus prefatas quoque litteras apostolicas et hunc nostrum processum ac omnia huiusmodi negocium tangens volumus penes dictos domnos decanum et capitulum uel eius procuratorem remanere et non contra eorum voluntatem ab aliquo detineri contrarium vero faciens prefatis / nostris sentenciis prout in scriptis late sunt predicta canonica monicione premissa volumus subiacere copia vero dictarum litterarum et presentis nostri processus vobis et aliis quorum interest fieri volumus vestris tamen et illorum sunptibus et expensis absolucionem vero omnium et singulorum qui prefatas nostras senten/cias aut earum aliquam incurrerint quoquomodo nobis uel superiori nostro reseruamus. In quorum omnium et singulorum fdem et testimonium premisorum presentes nostras litteras siue presens publicum huiusmodi nostrum processum in se continens per notarium et secretarium no/strum infrascriptum scribi et publicari mandauimus nostrique sigilli jussimus et et fecimus appensione communiri. Datum et actum in claustro ecclesie nostre mindoniensis in loco ubi tenetur capitulum per nostre ecclesie beneficiatos sub anno a natiuitate Domini millesimo quadringentessimo / quinquagessimo tercio indicione prima die vero vndecima mensis octobris pontificatus sanctissimi in Christo Patris et domni nostri domni Nicolay diuina prouidencia pape quinti anno septimo. Presentibus ibidem venerabilibus et discretis viris domnis Aria Petri et Johanne Arie ac / Fernando Arias scutifere(?) laudate ciuitatis et diocesis mindoniensis testibus ad premisa vocatis speciliterque rogatis. Non obstet verbum abrassum in quinquagessima prima linea ubi dicit “presentatori” et aliud verbum inter quinquagessimam quintam et quinquagessiman sextam positam / ubi dicit “quinquaginta” nam ego infrascriptus approbo ita est Didacus Rangel notarius apostolicus. Et me Didaco Rangel clerico conchensis diocesis publico apostolica autoritate notario qui dictarum litterarum apostolicarum recepcioni presentacioni requisicioni monicioni mandatis sentenciarum promulgacionibus vnioni incorporacioni et annexioni subdelegacioni comisioni predictis omnibusque aliis dum sic ut premittitur fierent et agerentur per reuerendum in Christo patrem et domnum Alfonssum Segura episcopum mindoniensem vna cum prenotatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audiui ac de eiusdem nota / sumpssi a qua hoc presens publicum instrumentum seu presentem processum extraxi et in hanc publicam formam reddegi scripsi et publicaui signoque et momine meis solitis et consuetis signaui in fidem et testimonium premissorum rogatus et requisitus. Didacus Rangel notarius apostolicus.
Por quanto paresçeu ante nos Garçiaa Osoyro canonigo de Astorga et clerigo benefiçiado da meetade sen cura da parrochial iglesia de Santiago de Fos et do benefiçio vn oytauo et medeo sen cura da parrochial iglesia de Santalla \da/ Deuesa et do benefiçio sen cura vn oytauo et medeo da iglesia de San Pedro de Viueiro et / do benefiçio sen cura de Sant Bartolomeu do Monte da diocesis de Mondonnedo et nos diso que a sub notiçia era venido en commo o dito cabidoo tinna a dita facultade et bulla de vnion das ditas quatroçentas libras para la mesa capitular da dita iglesia de Mondonnedo da qual bula et facultade el era çertificado / et la avia visto et el proçeso sobrela fulminado et por quanto el avia et tenia grande deuoçion a la dicta iglesia et codiçiaua que a dita mesa capitolar dela fose aumentada en seus froytos et rentas por quanto era delles menguada porque los canonigos et benefiçiados da dita iglesia se podesen / mays honorablemente mantener et sustentar segundo que a dita iglesia et onor dela pertenesçia et el tenia et pesoya las ditas partes das ditas iglesias et benefiçios sinples los quales et cada un deles el queria libremente renunçiar en nosas maos por ende diso que nos pedia et pedeu que nos / plougese de reçebir a dita renunçiaçon et por vertude da dita facultade et bulla de vnion apostolica et proçeso sobrela confeito nos plougese vnir et incorporar los ditos benefiçios sinples et cada uno deles aa dita mesa capitolar et en ela segundo enna forma et maneyra que enna dita bulla / apostolica et proçeso sobre ela confeito se conten. Et asymesmo porque el non quedase menoscabado et minguado de suas rentas et estado que nos plougese de reseruar et reseruasemos para el çerta annua pension por que el podese deçentemente sustener seu estado. Et nos veendo que o dito Garçia / Osorio canoigo queria resignar sinplemente os ditos benefiçios para que segundo dito he fosen vnidos et incorporados aa dita mesa capitolar et conosçendo eso meesmo et sabendo que a dita mesa capitolar he minguada de froytos et rentas en tal maneyra que os ditos canoi/gos et benefiçiados dela non teen rentas de que deçentemente se posan mantener segundo seus estados et reçebido juramento en forma do dito Garçia Osorio primeyramente que enna dita renunçiaçon no intreuenia fraude enganno nen outra yllicita pauçion resçebimos et resçe/bemos a dita renunçiaçon asy libremente en nosas maos feita dos ditos benefiçios et de cada vn deles por vertude da dita facultade et bulla apostolica et proçeso sobrela confeyto et abtoridade apostolica a nos conçessa los quales o dito cabidoo açeptou para la dita mesa capitolar et nos a peti/çon do dito cabidoo vnimos et incorporamos los ditos benefiçios sinples et partes deles et de cada vn deles in perpetuum aa dita mesa capitolar da dita iglesia de Mondonnedo reseuando pension de çinquo mill mor. de brancas de cada vn anno por los frutos dos ditos benefiçios ao dito / Garçia Osorio et por la dita abtoridade apostolica mandamos ao dito cabidoo que dia et page ao dito Garçia Osorio das rentas da dita mesa capitolar en cada vn anno os ditos çinquo mill mor. Lo qual todo asy nos o dito Ruy Dias fesemos et mandamos faser et conplir / a consentimento do dito cabidoo et do dito Garçia Osorio canoigo. En fe et testimoyo do qual mandamos faser este instrumento de incorporaçion et vnion et posiçion de pension firmada de noso nome et seelada de noso seelo et signada do notario infrascripto presentes los se/nores Aluaro Gommes d-Escalona chantre et Lopo Lopes de Aguiar arçediano de Asumara enna dita iglesia Johan Enrriques Pedro de Horosco Ruy Gonçalues Gonçaluo Peres Pedro Martines Afonso Martines Johan Danca Martin Vasques Vaasco das Seixas Diego Teixeiro personas et canoigos da dita / iglesia de Mondonnedo los quales açeptaron por vertude de la dita bulla et proçeso sobrela confeito os ditos benefiçios et cada vn deles asy vacantes por la dita resignaçion para la dita sub mesa capitolar et reçeberon asymeesmo para si a dita vnion et incorporaçion por nos feita et / obligaron seus bees da mesa capitolar de dar et pagar en cada anno os ditos cinquo mill mor. ao dito Garçia Osorio por sua vida a dous plasos de aqui adeante a meetade por natal seguinte et a outra meetade por dia de san Iohan Babtista et asy dos outros annos / que vieren. Feyto resignado et outorgado todo o sobredito anno mes dia et lugar susoditos. Testigos que foron presentes a todo o sobredito chamados et rogados Pedro Fernandes Juan Yanes Ares Fernandes et Afonso Vasques raçoeyros enna dita iglesia et Afonso Fernandes porteyro do dito / cabidoo et do qual todo o dito Garçia Osorio pedeu a min infrascripto notario que lle dese delo hun instrumento signado et os ditos sennores do dito cabidoo outro para sua garda. Rodericus thesaurarius atque prouisor necnon judex apostolicus.

Et eu Pedro Fernandes raçoeyro enna dita iglesia de Mondonedo notario publico por la abtoridade apostolica et notario dos abtos capitolares da dita iglesia et cabidoo et notario eso meesmo dado dos ditos sennores personas / canoigos et benefiçiados et cabidoo da dita iglesia de Mondonedo a todas las notas escripturas et protocolos que quedaron et pasaron por Pedro de Horozco canoigo et notario defunto cuja alma Deus aja et testigo eso meesmo que / foy de todo o sobredito esta escriptura et abtos de renunçiaçon açeptaçon incorporaçion vnion et posiçion de pension et todo o al sobredito ben et fielmente saquey da nota et protocolo do dito Pedro de Forosco por que passou et eso messmo / este traslado aqui de çima conthiudo do dito proçeso original et letra apostolica ben et fielmente aqui trasladey et saquey do propio original et aqui de mandado das ditas personas canoigos et benefiçiados meus signo et nome acostu/mados fige en testimoyo de verdade rogado et requerido que taes son. Non enpeesca as partes ençima entre regloos sobrepostas que disen reseruaciones conferendi et a rasura et parte encima a abaixo posta que diz Santaalla da Deuesa que no he viçio et eu notario o aprouo. Petrus Fernandi, porcionarius notarius apostolicus (Rúbrica). (Signo).
(Reverso):
M. iiii. n. 95. Proçeso fecho sobre la bula que gano don Alonso Segura para anexar et vnir los denefiçios a la mesa capitular.

1456, xullo, 5. Véxase n.º 153.