GMH/ÍNDICE A-Z

428
1434setembro, 21
Martín de Calvos, xuíz de Seixalbo, recibe de Lois González 100 mrs., que devolverá en viño. (fol. 130v)

       

Loys Gonçalves das Tendas.

En este día Martin de Calvos, juis de Seixalvo, reçebeu de Lois Gonçalves çen mrs. vellos, os quaes se obrigou delos encheer en boon viño a dorna e de lle dar dous moyos de viño de lagar, rega chaan, forro e quite de alcavala. Penna II .- etç. Obrigaçon forte e firme. Tests. Gomes Ares e Afonso Garçia.