GMH/ÍNDICE A-Z

711
1370, marzo, 21. Lugo
Testamento de dona Maior, muller de Lopo Núnez de Montenegro.
MADRID, AHN, Carp. 1335/6, per. orix., galego, gótica cursiva, 340x365 mm; incluída en: 1376-IV-9, (CD n.º 754).

Sabean quantos esta carta viren commo eu dona Mayor, muller de Lopo Nunes de Montenegro que foy, et filla de Pero Lopes de Aguiar, que foy, et de sua muller Sancha Ferrnandes, iazendo doente et temendome de morte pero avendo et teendo meu entendemento et siso comprido, qual Deus tevo por ben de me dar, faço et estabelesco meu testamento et ordeno das minnas cousas commo despoys de minna morte fiquen ordenadas, et esto quero que seia meu testamento et minna ultima voontade.

Primeiramente dou et oferesco minna alma a Deus Padre et Fillo et Spiritu Santo que a creou, et encomendoa enna merçee da Viergen Santa Maria, et do angeo San Miguel, et dos santos et santas da corte celestial, que a presenten ante o meu Sennor Ihesu Christo, que a comprou por lo seu sangre preçioso, que lle roguen por min que me quyra perdoar por la sua missericordia et dia lugar enna sua gloria. Et mado meu corpo sepultar enno moesteyro de San Domingo de Lugo, hu ias meu padre et outros muytos do meu linagem, et mando que me façan boa nuxon et onrrada enno tenpo da minna sepultura, et faço et estabelesco logo por meu herdeyro universal en todos meus beens, mobles et rayzes, a meu tio et meu sennor, don frey Pedro Lopes, obispo de Lugo, et el ordene et faça mandas et ben por minna alma commo entender que comple et vir que seia ben, et porque he doutor en teologia et sabera ordennar por minna alma dos meus beens o que comprir tenno por ben que valla commo el ordenar et faser mandas et legaçoes dos meus beens et de parte deles, et leyxoo por exsecutor et compridor do dito meu testamento a o dito meu sennor obispo, et doulle poder que o posa exequir por sy, ou por outren en seu lugar quen el quiser, et apodero en todo los meus beens et quero et mando que os entre por sy, ou por outren en seu lugar, por sua outoridade propria quando quiser, et doulle meu comprido poder, segundo que mellor et mays compridamente estabelescen os dereitos, que posa entrar et demandar et defender os ditos meus beens en iuyzo et fora del por sy et por seu procurador et procuradores, et o dito meu testamento comprido et minna mixon et mandas que el feser et devedas algunas se recreceren et foren mostradas que eu devesse, todo comprido et pagado, en todo o al remanente de meus beens quero et mando que o dito sennor obispo fique et seia herdeyro, commo sobredito he. Et revoco todos los outros testamentos et mandas et codiçillos, se algunos ante destes avia feitos, et quero et mando que non vallan salvo este que outorgo por meu testamento, et quero que valla commo testamento et minna postremeyra voontade. Et porque todo esto seia çerto et firme rogo a Ares Peres, raçoeyro et notario publico de Lugo, que faça ende scrivir ou scriva esta carta de testamento et a sine de seu signo.

Que foy feyta en Lugo, viinte et hun dias de março, era de mill et quatroçentos et oyto annos.

Testemoyas que foron presentes chamadas et rogadas: don Ruy Fernandes, dean de Lugo; don Iohan Afonso, arçidiago de Deça; don Rodrigo Afonso, arçidiago de Triacastela; Roy Lopes et Affonso Lopes de Aguiar.

Et eu Arias Peres, raçoeyro et notario publico de Lugo dado por outoridade do dito sennor obispo deste lugar, a esto que dito he con as ditas testemoyas para elo chamadas et rogadas presente foy, et a rogo da dita dona Mayor esta carta scrivi et puge hi meu signal en testemoyo de verdade.