GMH/ÍNDICE A-Z

A26
1380, (xaneiro), 13
Tareixa Iáñez recibe en doazón do seu irmán Gonzalo os lugares que lles quedaron do seu pai, debendo pagar os foros ao señorío. (fol. 17-17v)
Era de mill e quatroçentos e des e oyto annos (...) feyra, XIII dias. Sabeam quantos esta carta viren (...) Gonçalvo (...) minsa dou a vos myña yrmaa Tareixa (...) et moller de Gonçalvo /Anes\ das Lamas /que soo morador ennas (...)\ os lugares de (...) que foron de meu padre e voso, Joan Peres, e pert(...) a min e a vos, et agora por que os eu non podo (...) nen lav(r)ar e vos a vos perteesce a vosa parte (...) dou volos que os teñades em toda vosa vida e que os lavredes e paredes bem como somos teudos por a carta do foro e que façades os foros e dereytos ao señorio que por elles a de aver e (outrosi) que o ajades para vos em toda vosa vida, e esto vos faço por que os eu ja tyve gran tenpo a e non vos dey delles nihuna cousa e por que me vou a outras partes e os non posso aver nen lav(r)ar por min et por acrecentar seu monte sem semen, mando que miña parte destes lugares que vos fique para senpre e os ajades e as outras miñas yrmas que (...) ajam a sua parte que (...) lles (...)bere de parte de seu padre e vos /a dita Tareixa Anes\ que ajades o meu quiñon (...) yrmaa que eu aja e quen quer da miña parte que vos (...) que vos peyte por penna cem mrs. /de brancos e a (...)\ e aja a yra de deus e a /penna pagada ou non\ esta carta vala e aja firmedue. Feyta a carta (...) (fol. 17)
que foron presentes Afonso Peres clerigo de Sam Payo, Afonso da Torre e Gonçalvo Figeyro e outros. (fol. 17v)