GMH/ÍNDICE A-Z

867
1385, maio, 21. Lugo
Roi Vázquez, testamenteiro de Gómez Fernández, entrégalles ao bispo e á igrexa de Lugo todo canto aquel posuía en Ider e na freguesía de Santa María de Castelo de Asma.
MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 48r.

Anno da naçença de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill et tresentos et oyteenta et çinquo annos, viinte et hun dias de mayo.

En Lugo Roy Vasques de Sayoane de Çiisa, exsecutor que disso que era do testamento de Gomes Ferrnandes de Monforte que foy, disso que se quitava et quitou et desenbargou a o sennor obispo de Lugo et a sua iglesia de todo o herdamento et vos que o dito Gomes Ferrnades avia en Yder et enna frigresia de Santa Maria de Castelo d’Asma, que mandara a a dita iglesia de Lugo en seu testamento, do qual testamento ficou a dar o traslado.

Testemoyas: Fernan Gonçalves de Moreda; Gonçalvo Garçia, clerigo de Pedrouços; Afonso Touron, et outros.

Eu Iohan Aras, notario de Lugo, fuy presente a esto et aio a dar delo carta publica se comprir.