GMH/ÍNDICE A-Z

057
1457

(20V)

-57-

Este dja, o dito Afonso de Sã Gião se obligou4 de sacar a pas e a saluo ao dito / Afonso de Querẽtes por sy e por seus bees e de lle pagar todo o dano4, et çétera. / Testigos: os ditos. //

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.