GMH/ÍNDICE A-Z

B 22

1450, outubro, 1. Asís.
Malatesta, bispo camerinense, en virtude da precedente bula de Nicolás V e despois de transcribila integramente, procede á execución da mesma, requiríndolles a todos aqueles que ocuparan bens do bispo de Mondoñedo e da súa igrexa a devolución dos mesmos.
A, perg., con selo notarial e restos do cordón do selo pendente, de 640 x 440 mm. Letra itálica, sumamente pequena.

Uniuersis et singulis locorum quoruncunque ordinariis eorunque et cuiuslibet ipsorum in spiritualibus et temporalibus vicariis et officialibus generalibus necnon curie causarum camere apostolice generali auditori / seu eius locum tenenti ac vniuersis et singulis domnis abbatibus prioribus personis decanis archidiaconis scolasticis cantoribus succentoribus thesaurariis sacristis ac cathedralium saltem ecclesiarum canonicis ceterisque in / dignitate constitutis quibuscunque per ciuitates et dioceses ac districtius dictorum ordinariorum ac alias ubilibet constitutis et eorum cuilibet in solidum ad quem uel ad quos presentes nostre littere peruenerint seu fuerint presentate Malatesta Dei et apostolice / Sedis gratia episcopus camerinensis judex et executor vnicus infrascriptus nostris in hac parte collegis cum illa clausula “quatinus uos uel duo aut vnus vestrum per vos uel alium” etc. ad infrascripta a Sede apostolica specialiter deputatus salutem / in Domino et nostris huiusmodi ymmo uerius apostolicis firmiter obedire mandatis. Litteras sanctissimi in Christo Patris et domni nostri domni Nicolai diuina fauente clementia papa quinti vera bulla plumbea in cordula canapis more romane curie bullatas / pendente sanas et integras non viciatas nec cancellatas neque in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vicio et suspicione carentes ut prima facie apparebat nobis per reuerendum in Christo patrem domnum Alfonsum eadem gratia episcopum / mindoniensem prinicpalem in eisdem litteris apostolicis principaliter nominatum presentatas nos cum ea qua decuit reuerencia noueritis recepisse huiusmodi sub tenore:… (prosegue a precedente bula do papa Nicolás V)... Post qua/rum quidem litterarum apostolicarum presentationem et receptionem nobis et per nos ut premittitur factas fuimus per prefatum reuerendum patrem domnum Alfonsum episcopum mindoniensem principalem quatinus ad preinsertarum litterrum apostolicarum et in eisdem / contentorum executionem juxta earundem vim formam atque tenorem procedere dignaremur debita cum instantia requisiti nos igitur Malatesta episcopus judex et executor prefatus actendens requisitionem huiusmodi fore iustam et / consonam rationi volentesque mandatum apostolicum nobis in hac parte directum reuerenter exequi vt tenemur idcirco vobis omnibus et singulis supradictis quibus presentes nostre littere diriguntur omnia et singula premissa dictasque litteras / apostolicas et hunc nostrum processum intimamus insinuamus et notificamus ac ad vestram et cuciuslibet vestrum deducimus noticiam et deduci volumus per presentes vobisque nichilominus auctoritate apotolica qua fungimur in hac parte in virtute sante obediencie / et sub excomunicationis pena quam canonica monicione premissa in vos et vestrum quemlibet canonica monicione premisa fecimus in his scriptis si ea que vobis in hac parte committimus et mandamus neglexeritis seu recusaueritis contumaciter / adimplere districte precipiens mandamus quominus infra sex dierum spatium post presentationem seu notificationem presentium vobis seu alium vestrum factas immediate sequentes et postquam pro parte prefati domni Alfonsi episcopi principalis vigore presentium fueritis requisiti seu alter vestrum fuerit requisitus quorum sex dierum duos pro primo duos pro secundo et reliquos duos dies vobis omnibus et singulos supradictos pro tercio et peremptorio termino ac monitione canonica assignamus ita / tamen quod in hiis exequendis vnus vestrum alium non expectet nec vnus pro alio seu per alium se excuset omnes et singulos occupatores detentores presumptores molestatores et iniuriatores jurium jurisdictionum necnon fructuum censuum / reddituum et prouentuum et aliorum bonorum mobilium et immobilium dicte ecclesie mindoniensis ac ad prefatum domnum Alfonsum episcopum dictamque eius ecclesiam spectantium et pertinentium et ea detinentes prestantes auxilium consilium uel fauorem aliasque omnes / et singulas personas cuiuscunque gradus ordinis conditionis preeminentieque fuerint etiam si pontificali uel quauis alia prefulgeant dignitate qui in premissis quolibet culpabiles extiterint aut illis causan dederinti vel occa/sionem auctoritate nostra ymmo verius apostolica in eorum propriis personis si eorum presentias comode habere poteritis alioquin in hospiciis habitationum suorum si ad ea intus vobis pateat accesssus et in parochiali seu parochialibus sin autem in cathe/drali seu cathedralibus et in parochiali seu parochialibus in et sub qua vel quibus degunt et morantur infra Missarum et aliorum diuinorum solempnia dum ibidem populi multitudo ad diuina audienda conueniat aliisue ecclesiis et locis publicis / de quibus vbi quando et quotiens expediens fuerit et pro parte dicti Alfonsi episcopi pincipalis fueritis requisiti moneatis et requiratis quos nos etiam et eorum quemlibet tenore presentium sic requirimus et monemus primo secundo tertio et / peremptorio comuniter et diuisim eisque nichilominus et eorum cuilibet in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis suspensionis necnon priuationis regiminis et administrationis omnium et singulorum ecclesiarum monasteriorum aliorumque locorum dignitatum / personatuum et beneficiorum ecclesiasticorum quoruncunque quecunque qualiacunque et cuiuscunque ordinis fuerit que in quibusuis etiam metropolitanis cathedralibus uel colegiatis ecclesiis aliisue locorum eccleiasticorum secularibus et regularibus ordinum / quoruncunque obtinent et inhabilitationem ad illa et quecunque alia in posterum obtinenda ac interdicti in prefatas et quasuis alias ecclesias atque loca sentenciis et penis quas contrafacientes incurrere volumus ipso facto districte precipiens mandans / quatinus infra certum peremptorium terminum competentem per vos aut alium vestrum prefigendum occupatores detentores presumptores molestatores et iniuriatores huiusmodi ab occupatione et detentione bonorum mindoniensis ecclesie predictorum penitus et omnino / desistant necnon bona huiusmodi per eos ut premittitur occupata et detenta ipsi reuerendo patri domno Alfonso episcopo mindoniensi principali aut eius legitimo procuratori super hoc [...4] mandatum sufficiens habenti libere et expedite di/mittant ac de ipsis plenam et debitam satisfactionem impendant alioquin occupatores detentores presumptores molestatores et iniuriatores et eorum complices omnesque alios in premissis quosliber culpabiles et alios supradictos post monitionem / vestram huiusmodi eis factam seu postquam illa ac dicte littere littere (sic) apostolice et huiusmodi noster processus ad eorum deuenerit notitiam si forsan monitionibus et requisitionibus ac mandatis nostris huiusmodi ymmo verius apostolicis non paruerint cum effectu in alio certo competenti / per vos aut alium vestrum eis et cuilibet ipsorum prefigendo termino seu ad hoc eis legitime citatos excommunicationis suspensionis necnon priuationis aliasque sententias et penas supradictas prout in eos et eorum quemlibet per prefatum domnum nostrum papam et nos late/ existant dampnabiliter incidisse et incurrise declaretis et vt tales in vestras ecclesias monasteria et capellas singulas diebus dominicis et festiuis dum Missarum et aliorum diuinorum solempnia celebrantur et ibide populi multitudo ad diuina / officia audienda uel alias legitime fuerint congregata quotiens et quando expediens fuerit ex parte dicti domni Alfonsi episcopi principalis fueritis requisiti seu alter vester fuerit requisitus ob dictam causam publice denuncietis seu denuntiam faciatis donec / et quousque beneficium absolutionis a nobis uel a superiori nostro meruerint obtinere. Si vero prefati occupatores detentores presumptores molestatores iniuriatores ceterique contradictores in hac parte et rebelles sententias et penas / et denuntiationem huiusmodi non curauerint et eas per decem dies postquam de ipsa denuntiatione notitiam habuerint immediate sequentes animo quod absit sustinuerint indurato ex tunc processus huiusmodi contra eosdem continuando et ag/grauando actendentes quod tanto grauiora sunt predicta quanto diurius infelices animas detinent alligatas quodque crescente malitia crescere debet et pena ne facilitas venie tribuat audatiam delinquendi ex tunc prout ex nunc auctoritate apostolica / predicta vos omnes et singulos subdelegatos nostros suprascriptos requirimus et monemus ac vobis modo et forma premissis precipimus et mandamus quatinus singulis diebus dominicis et festis et quando pro parte prefati reuerendi patris / doni Alfonsi episcopoi fueritis requisiti vel alter vestrum fuerit requisitus in Missarum solempnia populo ibidem ad diuina audienda congregato predictam denuntiationem occupatores detentores presumptores molestatores iniuriatores / eorunque complices ac alios contradictores et rebelles supradictos vt premittitur decelaratos campanis pulsatis candelis accensis et demum extinctis ac in terram proiectis cruce erecta et religione induta aquam benedictam aspergendo / ad fugandum demones qui eos sic detinent alligatos et suis laqueis cathenatos orando quod Deus noster Jesus Christus ipsos ad catholicam fidem et sancte matris ecclesie gremium reducere dignetur ne ipse eos in tali duricia et peruersitate / dies suos finere permittat cum decantatione responsorii “Reuelabunt celi iniquitatem” inde ac psalmi “Deus laudem meam ne tacueris” etc. cum antiphona “Media vita” quo finito ad januas ecclesiarum predictarum vna cum clericis et parochianis vestris / accedendo ad terrorem ut ipsi denunciati aliique contradictores et rebelles eo citius ad obedientiam sancte matris ecclesie redeant tres lapides versus domos habitationis suarum proiiciendo in signum maledictionis eterne quam Deus dedit / Dathan et Abiron quos terra viuos absorbuit etiam post Missam et in Vesperis ac aliis horis canonicis solempniter publicetis et denuntietis donec et quousque a nobis uel superiori nostro alliud habueritis in mandatis. Verum si prono/minati declarati et denuntiati denuntiationem et declarationem huiusmodi per alios decem dies dictos decem dies immediate sequentes animis quod absit sustinuerint induratis ex nunc processus nostros huiusmodi reaggrauando vos omnes et / singuli subdelegati nostri predicti vniuersos et singulos christifideles vtriusque sexus et presertim familiares a participatione et communione dictorum denuntiatorum quandiu in huiusmodi sententiis et penis perstiterint sub penis sentenciis et / censuris ecclesiasticis predictis abstinere faciatis et mandetis ipsosque denunciatos ab omnibus actibus et christifidelium participacione penitus et omnino secludatis donec et quousque spiritum(?) sanioris consilii et ecclesie vnitatem ac reconciliationis / gratiam obtinuerint. Pretera si prefati denuntiati excommunicati(?) aggrauati et reaggrauati per alios decem dies dictos viginti immediate sequentes et postquam vobis subdelegatis nostris suprascriptis constiterit huiusmodi / reaggrauationem ad ipsorum notitiam peruenisse omnia et singula premissa animis quod absit sustinuerit induratis Pharaonis duritiam imitando ad modum aspidis surdarum aures suas obturando ne vocem audiant incantando nos enim ex nunc / prout ex tunc et e conuerso dictis vltmis decem diebus elapsis quem tercium eis et eorum cuilibet pro omni dilatione et termino peremptorio ac canonica monicione assignamus omnes et singulas ciuitates opida terras villas castra / suburbia et quaruncunque ecclesiarum tam cathedralium quam collegiatarum et capitula collegia parochias et presertim in quibus dicti denuntiati proprium habent et alia loca sub quibus ipsi denuntiati morari et ad que eosdem / declinare contigerit quandiu ibidem fuerit uel eorum aliquis fuerit ecclesiastico supponatis interdicto quos quidem occupatores detentores presumptores molestatores et iniuriatores aliosque dictorum et rebelles supraditos ex nunc prout ex tunc / et ex tunc prout ex nunc in casibus et euentibus suprascriptis nos etiam declaramus aggrauamus reaggrauamus interdimus et vt tales denuntiamus et denuntiari mandamus predictum per tenorem. Demum vero si dicti occupatores detentores / presumptores molestatores et iniuriatores ceterique contradictores et rebelles adhuc nimium indurati et sue salutis eterne immemores de huiusmodi sententiis et penis non curauerint Nos ex tunc attendentes quod mucrone non perficiendo / ecclesiastico temporalis gladiis(?) non immerito suffagatur eisdem vt quos Dei timor a malo non reuocat temporalis saltem coerceat seueritas discipline ea propter vos subdelegati nostri suprascripti vniuersos et singulos terrarum in / quibus dicti denuntiati degunt seu ad que eos declinare contigerit principes reges duces comites barones milites armigeres nobiles capitaneos aduocatos procuratores fiscales castellanos seruientes armorum / ceterosque officiales ac vniuersos et singulos christifideles jurisdictioenm temporalem exercentes et quemlibet eorum in solidum inuocetis eosque et eorum quemlibet quatenus dictos occupatores detentores presumptores molestatores et iniuriatores / sic jurisdictionem ecclesiasticam contempnentes per captionem distractionem bonorum mobilium et immobilium nencnon detentionem personarum et quemcunque alium modum qui vobis videbitur expedire ad parendum dictis nostris monitionibus / et mandatis ymmo verius apostolicis constringant et compellant sub penis et sententiis predictis moneatis et requiratis ac mandetis eisdem donec et quousque ipsi dennuntiati ad obedientiam sancte matris ecclesie venerint ac processibus / nostris paruerint antedictis et de prefatis sentenciis absolutionis beneficium meruerint obtinere aut aliud a nobis vel superiori nostro receperitis in mandatis et generaliter omnia et singula nobis in hac parte commissa supradicti nostri subde/legati fideliter et plenarie exequantur iuxta predictarum litterarum apostolicarum vim formam atque tenorem ita tamen quod nichil in preiudicium dicti reuerendi patris Alfonsi episcopi principalis attemptare valeant in processibus per nos / habitis et sentenciis per prefatum domnum nostrum papam et nos latis alsoluendo vel suspendendo aliquid inmutare in ceteris autem que eidem domno Alfonso episcpo principali nocere possent quolibet uel obesse ipsis et eorum cuilibet potestatem / omnimodam denegamus et si contingat uos super premissis in aliquo procedere de quo nobis potestatem reseruamus non intendimus preterea commisionem nostram huiusmodi in aliquo reuocare nisi de reuocatione ipsa specialem et expressam / fecerimus mentionem. Per processum autem nostrum huiusmodi nolumus nec intendimus nostris in aliquo proiudicare collegis quominus ipsi uel eorum alter reseruato tamen hoc nostro processu in huiusmodi executionis negotio procedere possunt prout ipsis uel / eorum alter visum fuerit expedire prefatas quoque litteras apostolicas et hunc nostrum processum volumus penes prefatum domnum Alfonsum episcopum principalem uel eius procuratorem predictum remanere et non per vos seu quecunque alium eis inuitis / quolibet detinere contrarium facientes prefatis nostris sentenciis volumus subiacere mandamus tamen copiam fieri de premissis petentibus et habere debentibus petentibus vero sumptibus et expensis absolutionem vero omnium et singulorum qui prefatas / nostras sentencias aut earum aliquam incurrerunt siue incurrerit quoquomodo nobis vel superiori nostro tantummodo reseruamus. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras siue presens publicum instrumentum huiusmodi / nostrum processum in se continens exind fieri et per notarium publicum infrascriptum subscribi et publicari mandauimus reuerendique patris Berardi episcopi spoletanensis ob nostri ad presens carenciam sigilli jussimus et fecimus / appensione communiri. Datum et actum Assisii in pallacio apostolico sub anno a natiuitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo inditione terciadecima die vero jouis prima mensis octobris pontificatus prefati / domni nostri pape anno quarto. Presentibus ibiden honorabilibus et discretis viris domnis Nicolao Rouira perpetuo vicario de monier Aluaro Gundisalui de Salasar presbitero et Oliuerio de Pontsal rectore parochilis ecclesie / de Rienta cesaraugustane abulensis et venetensis diocesis testibus ad premissa vocatis et rogatis.
Ego Johannes Huandi clericus redonensis diocesis publicus apostolica et imperialis auctoritatibus notarius quia dictarum litterarum apostolicarum presenta/tioni et receptioni requisitioni monitionibus et mandatis sententiarum fulminationi subdelegationi processus et decreto omnibusque aliis et / singulis premissis dum ut premittitur agerentur et fierent vna cum prenominatis testibus presens fui eaque sic fieri vidi audiui idcirco presens /publicum instrumentum manu aliena scriptum exinde confeci subscripsi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis vna cum /reuerendi in Christo patris domni Berardi episcopi spoletani supradicti ob prelibati reuerendi in Christo domni Malateste Episcopi et executoris ad presens proprii / sigilli carentiam sigilli appensione signaui requisitus et rogatus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum. (Signo, que na súa base leva: J. Huandi).

(Reverso):
Processus monicionis contra occupatores etc. bonorum ecclesie mindoniensis.