GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D92
1459, abril, 15
Ares de Prado fai xuramento sobre as alcabalas que se lle demandan. (fol. 30)

Ares de Prado.

A quinse dias de abril, en Ourense, Ares de Prado diso que en soltando o dito juramento da dita alcavala que lle fora demandada porlo dito Joan de Meijonfrio, diso
(- - -)
Tests. Ares de Monterroso, Afonso do Barral et Fernando e Diego Fernandes. (fol. 30)