GMH/ÍNDICE A-Z

149a
1434novembro, 23
Gonzalo Anes obrígase a devolver a Martín Pérez de Trella 3.200 mrs. que este lle presta. (fol. 150v)

Martin Peres. He paga et foy dada por nihuna.

(Et despois desto, a XXIII dias do dito mes, Gonçalvo Yanes mercador vesiño d’Ourense obrigou seus beens de dar et pagar a Martin Peres de Trella vesiño dous tres mill et dosentos mrs. branca en tres dños., os quaes del reçebeu en dños. feitos, de que se deu por pago et obrigouse delos dar et pagar ata día en fin do mes de janeiro primeiro que ven. Penna viinte mrs. etç. Obrigaçon forte e firme etç. Tests. Afonso criado do dito Gonçalvo Yanes et Pero Fernandes yrmaao do dito Gonçalvo Yanes vesiño de Monforte.