GMH/ÍNDICE A-Z

336

agosto, 4

Gonzalo Anes, mercador veciño de Ourense, presta 1.200 mrs. a Fernando García, veciño de Zamora, que os devolverá en diñeiro ou mercadorías. (fol. 103)

Gonçalvo Yanes.Feita e dada.

(Quatro dias do dito mes, Fernando Garçia, vesiño e morador enna çibdade de Çamora alende a ponte nova, reçebeu enprestados de Gonçalvo Yanes mercador vesiño d’Ourense, mill et dosentos mrs. branca en tres dños., os quaes IMCC .- reçebeu en dños. feitos et contados en presença de min o notario e tests. de juso escriptas, e obrigouse de lle dar os ditos mill e dosentos en dños. feitos ou en mercador[ias] de que Gonçalvo Yanes seja contento, postos en paz et etç. salvo ata día de Santa Oufemea primeira sigente. Penna des mrs. etç. Obrigaçon forte e firme por sy e por seus beens etç. Tests. Gomes Ares criado de Loys Gonçalves, Afonso criado do dito Gonçalvo Yanes, Afonso de Fonte Arcada morador en Barbadaas)*. ( fol. 103)