GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D100
1459, (abril)
Un racioneiro presenta a súa protesta por certa forza realizada contra el.
(fol. 31v)
(...) Peres raçoeiro enna (...) nen bitoperio (...) lle era obrigado (...) que protestava etç. et (...)do por força et contra (...) e poys que lla tomada (...) protestava delle demandar (...) et Afonso Domingues et Afonso. Tests. Gomes (...). (fol. 31v)