GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D4
1459

Requirimento de fianzas a Gómez de Ordes pola concesión da renda da bufilla, deciden os xuíces que lle corresponde pagala a Gonzalo Cardoso. (fol. 1-1v)
En este dia et por estes tests. o dito Diego (...) requerio a Gomes d’Ordeens et (...) rason que poseran a renta de bufilla (...) et despoys (...) (fol. 1)

(...) posta (...) content(...) y vianda (...) a dita renta al (...) et de seus beens a (...) ou toda la dita (...) et logo o dito Gomes (...) que o dito Gonçalvo Cardoso (...) renta sobre el et que fesera (...) a entrara et recadara (...) diso que non era obrigado de (...) fianças et que requeria aos ditos (...) que apremeasen ao dito Gonçalvo Cardoso (...)se fianças por la dita renta et (...) a el por quite, et logo os ditos (jui)ses ouveron ende enformaçon de çertos testigos et de Afonso esqeireiro por lo qual declarou que o dito Gonçalvo Cardoso lle fesera a dita aviinça por L.- de brancas e hun esqeiro fasta agosto, et Fernando Lopes diso que o dito Gonçalvo Cardoso que fesera aviinça con hun omen do lugar de Portelinas, por XII.- et os ditos juises diseron que por quanto pojara a dita renta sobre lo dito Gomes d’Ordeens et entrara a dita renta et fesera aviinças, que lle mandavan ao dito Gonçalvo Cardoso que dese fianças et fesese obrigaçon por la dita renta e a collese et recadase.