GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D99
1459, (abril)

[Fragmento moi mutilado]. (fol. 31v) (...)

porlo dito (...) cousa alguna (...) Afonso a quellas (... dit)os alcalldes

(...)porlo Joan de Vila (...).  (fol. 31v)