GMH/ÍNDICE A-Z

44
1306, marzo, 10
Maior Arias véndelles a García Fernández e á súa muller «os novos» do casal de Matelo, en Santa María de Alta, por 250 marabedís.
MADRID, AHN, Carp. 1332 A/13, perg. orix., galego, gótica cursiva, 170x135 mm.

Conosçuda coussa seia que Mayor Aras, filla que foy d'Aras Garçia, clerigo que foy do coro de Lugo, de boo curaçon vende a Garçia Ferrnandez de Santa Maria Alta et a sua muller Aldara Eanes, todos los novos de toda quanta herdade este sobredito seu padre Aras Garçia avya et aver devya enno casal de Matello, sub signo de Santa Maria Alta, et en toda a fiigregia de Santa Maria Alta, asy yglesiaria commo leygaria con todas suas perteenças et dereyturas peru quer que vaan, a monte et a fonte; et reçebe del en preço por esta vençon sobredita duçentos et Lª moravedis da moneda del rey don Fernando a oyto soldos o moravedi de que he ben pagada et entrega. Et obliga sy et seus bees a faser senpre esta vençon sobredita de paç tirado ende todo o dereyto que sua madre Orraca Peres a en este herdamento sobredito en toda sua vida, et a sua morte desta Orraca Peres que fique venduda a o dito Garçia Ferrnandes et a sua muller Aldara Eanes.

Feyta a carta da vençon X dias de março. Era de mill et CCC XLIIIIe anos.

Testemoyas: Pedro Pelaes de Gonçe ts.; seu ienro Ruy Peres, DomingoPeres de Matello ts.; Ferrnan Miguelles de Paytonmillos ts.

Et eu Aras Affonso notario publico de Lugo presente fuy et notey et esta carta en mina presença fis escrivir et puge y meu sinal en testemoyo de verdade.

SIGNO