GMH/ÍNDICE A-Z

234
1339
venda

O clérigo da igrexa de Santa Cristina (de Vilariño?) vende certos bens (semellan ser un castiñeiro e unha cerdeira).

ACOu, Escrituras XXI, 43bis

Sabeam quantos es(ta ...) da igleia de Santa Cristina (de Villarino ...) por este escripto a vos (...) d’Ares Peres e de Maria Garçia (...) castineiro que está tralla (...) e de mina madre assy (...) contra Medellas, o qual (...) yrmaos que foy de (...) estían huxe esta (...) de vos a dita (...)ra grande (...) a par (...) padre (...)ra para (...) tiuda de (...)ar a coller (...) os ditos castineiro e cerdeira (...) preço çerto que de vos reçeby (...) brancos de que me outorgo por ben pagado (...) non diga ende o contrario faço ju(...) ende este escripto con miña (...) Ares Martines. Feyto foy (...) mill e ccclªxx vii annos (...).

[reverso] Carta de Sabadelle.