GMH/ÍNDICE A-Z

132
1457

-132-

Foro de / Juã de Ve/lles.

Este dja, ẽno dito lugar, o dito dõ abade prometeu de faser foro e aforar / en seu cõuẽto a Jon Ares de Veles, fillo de Ares de Veles, outra leyra de vjna / que está dentro desta dita chousa co[mo]437 vay jũto e de longo a longo cõ a / sobredita, de muro a muro da parte do vendaual, e da parte do nordeste / parte cõ a que labra Rroý de Mõtãos, cõ súa deuesa que lle perteesçe, e / cõ que ha de dar o quarto do vjno por súa vjda e dúas boses e XXJX anos4, / e cõ que ha de labrar e dar súas louores, segundo a sobredita, e so a dita / pena4 dos ditos IJ M morauidís, e cõ que va faser o foro ao moesteyro desta dita leyra / dentro en este ano438. Carta firme. Testigos: os sobreditos.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
437. Está escrito cõ.
438. Dentro en este ano está escríto sobre un raído; ano leva un trazo por riba.