GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

375

agosto, 26

Afonso de Abral outorga poder xeral a Men de Seabra e Diego da Agoada no preito contra Goterre González e Ares de Portomarín. (fol. 112v)

Afonso d’Abral.

En este dito día e ora e por estas tests. o dito Afonso d’Abral feso por seus procuradores jeeraas et abastantes eno pleyto que ouvesen e entendian aver contra o dito Goterre Gonçalves e contra Ares de Portomarin, a Meen de Seabra et a Diego da Agoada, anbos ensenbra et a cada huun en solydo etç. para os prosegyr e faser todo o que el faria etç. con poder de sustetuyr etç. Poder abastante etç. Tests. os sobre ditos.