GMH/ÍNDICE A-Z

E1-28
1436, xuño, 25

O Concello solicita de novo as ditas cartas do «pedido». (fol. 14v)

Lues XXVº dias do dito mes, en Ourense enno Paraiso de San Martino, presentes y en conçello Loys Gonçalves, Afonso Anriques juises, Alvaro Afonso, Goterre Afonso, Gomes de Chantada, Estevo Fernandes rejedores, Afonso Gonçalves de Meende procurador, Afonso Anes, Vasco Afonso, Meen de Seabra, Pero Vasques, Afonso Fernandes, Pero Fernandes, Nuno da Praça notarios, Garçia de Cobreiros, Joan Fernandes prateiro et Diego Lopes, Gomes de Ramuyn, Bertolameu, Ares Fernandes, Pero Carneiro, parte dos outros vesiños, outrosy presente ende o dito Loys Gonçalves, logo tomaron outro tal test. e que presentase as ditas cartas, senon que protestava etç. E diso que o desen con sua resposta. Tests. Garçia de Cobreiros e Alvaro Gonçalves notario, Ares Fernandes, Rodrigo Fernandes alfayates, Afonso Codeiro çapateiro. (fol. 14v)