GMH/ÍNDICE A-Z

D120
1459, abril, 23
Sentenza pola que Tareixa Gómez debe entregar a Costanza Gómez un xaspe como o que dela recibira. (fol. 36v)

Feita e dada. Maria Alvares.

(En este dia et por estes tests. mandaron por sentença a Tereija Gomes que a XV dias dese et entregase a Costança Gomes hun jaspe tal et tan boon como o dela confesava que reçebera ou quanto fose determinado por hun prateiro que el vallia, con as costas. Tests. os sobre ditos)*