GMH/ÍNDICE A-Z

129
1433, xaneiro, 1

Juan Garcia Rouco, xurado de Pontevedra, e a súa muller aforan a Gonçalvo do Cobre, morador en San Andrés de Figueirido, tódalas súas propiedades nas freguesías de San Martiño de Vilaboa e San Andrés de Figueirido, por tempo de 11 anos e foro do tercio do viño e o cuarto do pan.

(ff. 62-62 v)

Ihesus. Ẽno ano do Nasçemento de noso señor Ihesu Christo de mill et quatroçentos et trinta et tres anos, o primeiro dia do mes de janeiro. Sabean todos que eu Juan Garçia Rouco, jurado da villa de Pontevedra, que soo presente et que faço por mĩ et en nome de mĩa moller Ynes Fariña, et por mĩas bozes et suas, aforo et dou em aforamento a vos Gonçalvo do Coobre, morador ẽna fiigresia de Santo Andre de Figerido, que sodes presente et que aforades por vos et en nome de vosa moller Costança Mendes et por vosas vozes, todas las biñas et bouças et devesas que a mi et aa dita mĩa moller avemos et nos perteesçen de aver et herdar de dereito ẽnas fiigresias de San Martiño de Vilaboa et de Santo Andre de Figerido et en cada hũa delas, con mas as nosas herdades lavradias que nos avemos et nos perteesçen enas veigas de Muus et de Ontre Anbas Agoas et do Casal d´Amorin, que son ẽnas ditas fiigresisa; et aforovos como dito he as ditas viñas et bouças et herdades suso contiudas, con todas suas entradas et seydas et perteesçeas et dereituras que lles perteesçen et perteesçer deven asi de feito como de dereito, por tenpo doje este dia ata honse anos conpridos primeiros segintes, enos quaes ditos honse anos et en cada un deles vos, o dito Gonçalvo do Coobre, et a dita vosa moller et vosas vozes devedes de lavrar as ditas viñas de poda, cava, rodriga et de cerrarlas et requerirlas de todos los outros lavores que ouveren mester, en maneira que se non pergan por mingoa de lavor et choususra et, eso mesmo, lavrar et requerir as ditas herdades lavradias et teerlas çertas et manifestas et quaes et quantas son; et do viño que Deus der nas ditas viñas devedes de dar a mĩ et aa dita mĩa moller et nosas vozes, en cada un ano en salvo, o terço, et o quarto do pan que Deus der nas ditas herdades, o biño mosto aa dorna et o pan aa eira linpo de poo et de palla, o desimo do pan et viño a Deus pago de consũu; et vos averdes o outro por voso lavor et feitio, et collerdes o dito pan et viño por meu mandado et da dita mia moller, et proveerdes de comer e beber ao que por nos estever ao partir do dito pan et viño. Et outrosi nos devedes de dar de foros, por cada dia de Natal da naçença de Deus, hũa marra çevada, et asi en cada un dos ditos honse anos; et por esto seerdes anparados et defesos // con este dito aforamento ẽno dito tenpo dos ditos honse anos de todo enbargo por mĩ et por todos meus bẽes et da dita mĩa moller que vos a elo obligo, et so pena de mill mrs. que vos peite por pena seo asi non conprir et agardar eu et a dita mĩa moller et nosas vozes. Et eu o dito Gonçalvo do Coobre, que asi soo presente et que faço por mĩ et en nome da dita mĩa moller et nosas vozes, asi rescebo o dito aforamento por las maneiras et condições sobre ditas, et prometo et outorgo que eu et a dita mĩa moller et nosas vozes o tenamos et conpramos et pagemos asi aa boa fe de Deus et sen mao engãno, et por todos meus bẽes et seus, que a elo obligo, et so a dita pena que outorgo que eu et a mĩa moller et nosas vozes pagemos de pena a vos, o dito Juan Garçia et a dita vosa moller et vosas vozes, seo asi non tovermos, conpriremos et contra elo vieremos; et a pena pagada ou non esto como dito he este senpre firme en sua revor. Feito o estromento na dita villa de Pontevedra, ano dias, mes sobre ditos. Nuno Fernades, escudeiro, Rui Martis touriño, barveiro, et Ares Garçia de Rajoo, mercador, et Juan de Mourente, alfayate, et Gonçalvo Lopes, prateiro, moradores na dita villa de Pontevedra et outros.