GMH/ÍNDICE A-Z

781
1378, maio, 14. Lugo
O Cabido de Lugo acepta a Roi González como sucesor no foro do couto de Betote. (Inclúe o documento polo cal a foreira o nomea sucesor: 1377-XI-10, CD n.º 774).
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 94r; Libros, lib. 6289 con referencia ao Lib. A, fol. 94.

Era de mill et quatroçentos et des et seys annos, quatorse dias do mes de mayo.

En presença de min Gonçalvo Peres, notario publico de Lugo por lo bispo desse lugar, et das testemoyas subscriptas, estando enno coro da iglesia cathedral de Santa Maria de Lugo presentes don Iohan Afonso, dayan de Lugo, et don Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça, rendeyro dos aniversarios desta iglesia, et as outras persoas et coengos et raçoeyros, et huna parte dos coengos d’aniversario dessa iglesia, seendo iuntados en cabidoo, aparesçeu Roy Gomes de Sarria et presentou ante elles huna carta signada de Aras Fernandes, notario publico da Pobla de Sant Iullao por lo conde don Pedro, da qual carta o tenor he este que se sigue:

Segue a continuación o documento de: 1377-XI-10, CD n.º 774.

a qual carta leuda et presentada o dito Roy Gomes pedio et rogou a o dito dayan et cabidoo que tevesen por ben de o reçeber por persoa do dito foro do dito lugar de Betote, segundo que o en el poyna a dita dona Eldonça depus finamento della, ca el presente estava para comprir et guardar as condiçoes do dito foro segundo en el he conteudo et segundo que devia de guardar et comprir a dita donna Eldonça con as condiçoes et carregas del segundo que o tinna a dita donna Eldonça, et que el fose teudo de pagar et comprir as condiçoes do dito foro en todo. Et o dito Roy Gomes asy o reçebeu o dito foro et obligou todos seus bees, movelles et rayses, para comprir et guardar o dito foro et as condiçoes del en todo segundo dito he.

Et desto o dito Roy Gomes pedio carta.

Testemoyas: o dito dayan; et don Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça; et don Pedro Aras, arçidiago de Triacastella; Thomas Gomes et Fernando Peres, Aras Peres, Afonso Fernandes, Aras Fernandes, coengos desa iglesia; Diego Garcia de Caldellas; Gonçalvo Martines et Gonçalvo Fernandes de Sarrea et Pedro Afonso de Sande, ts., et outros.

Et eu Gonçalvo Peres, notario publico sobredito, a esto foy pressente et fis scripvir esta carta en minna presença et aqui puge meu signal.