GMH/ÍNDICE A-Z

55

1417, novembro, 13.
O pregoeiro Domingo Longo, pregoa as Ordenanzas anteriores.

Despois desto, treze dias do dito mes de novenbre, o dito Domingo Longo a altas voses pregoou as sobreditas Ordenanças en Quintãa de Paaços, prasa publica da dita çidade, estando eu notario e escusador presente a o dito prego et dou fe que fesera o dito pregon por las outras plasas et mercados da dita çidade. Testemoyas: Gomes Garçia notario da dita çidade et Afonso Ballón, notario de Ribadulla et Garçia Peres, Diego Garçia d’Onsoa, visiños da dita çidade.//