GMH/ÍNDICE A-Z

177
1329, xaneiro, 19
foro

O cabido afóralles a dúas voces a Pedro Domínguez e á súa muller, Sancha Pérez, unha viña en Noalla por terza, coa condición de faceren alí un muíño polo que pagarán catro fanegas de centeo e dúas de millo (miúdo).

ACOu, Escrituras VI, 40

Sabeam quantos esta carta virem que eu Vaasco Perez dean d’Ourense e ho cabidoo desse lugar, damos a foro a vos Pero Dominguez morador en Calvos que é enna fiigrisia de Santa Cruz de Raveenda et a vossa moller Sancha Perez et a duas vozes apus vossa morte danbos huna pus outra, quaes o pustrimeiro de vos nomear, huna viña que nos o dito cabidoo avemos ena dita fiigrisia de Noalla, a qual viña tevo Pero Fernandez, por tal condiçon que a lavredes et paredes bem en maneira que non defalesca por mingoa de lavor et de boon paramento, et dedes della cada anno eno dito tenpo en salvo ao dito cabidoo a terça parte de todo froyto que y deus der. Et devedes a fazer huun moyno ena testeyra desta viña, e dedes do dito moyno cada anno en salvo ao dito cabidoo seys fanegas de pam pella fanega dereita d’Ourense, as quatro fanegas de çenteo et as duas de millo en dia de Santo Andre. Et non devedes coller os froitos da dita viña sen mandado do dito cabidoo ou de seu moordomo e sen seu omme, ao qual devedes proveer cumunalmente de comer et de bever en quanto estever a coller os froitos da dita viña convosco. Et se recreçer contenda entre vos ou cada huna das ditas vossas vozes et o dito cabidoo sobresta viña et moyno ou sobre parte dello que se termine por dous do dito cabidoo tomados sem suspeita a prazer das partes sen outra apellaçon. Et se por ventura vos ou cada huna das ditas vossas vozes no dito tenpo quiserdes vender ou deitar ou enpeñorar a dita viña ou moyno ou parte dello que o vendades ou deitedes o enpeñores ante ao dito cabidoo ca a outro pollo justo preço et se o el assy non quiser reçeber enton ho vendede ou deitade ou enpeñorade a atal ome que seia semellavil de vos e que cunpla et pague o dito foro cada anno en paz e en salvo commo dito he ao dito cabidoo. Et se as condiçoens desta carta nom foren agoardadas en todo commo dito he que o dito cabidoo possa tomar as ditas viña e moyno com todas sas boas paranças se quiser. Et desto as ditas partes pidiron a min chançeler senllas cartas partidas por .a.b.c. Feita a carta em Ourense, xix dias de janeyro, era de mill e trezentos e seseenta e sete annos. Tests. Gonçalvo Rella moordomo do dito cabidoo, Ares Martines de Santa Locaya, Martin Perez e Domingo Rodriguez et Martin Fernandez et Pero Gomez coengos d’Ourense.

Et eu Affonso Viviaez coengo d’Ourensse e chançeler dessa çidade que a estas cousas presente foy e en mia presença as fige escrivir e este meu sinal y puge.

(sinal)

[reverso] Litera capituli.