GMH/ÍNDICE A-Z

266
1330, xuño, 23. Ribas Altas
O bispo e o Cabido de Lugo outórganlles a Afonso López e á súa muller o celeiro das Argeyças e reciben a cambio un casal en Lemos, freguesía de San Salvador de Neiras. Os beneficiarios déixanlle libre á devandita igrexa o celeiro de Deade.
MADRID, AHN, Carp. 1332 D/1, carta part. por a.b.c., perg. orix., galego, gótica cursiva, 207x305 mm.

Sabeam quantos esta carta vieren commo nos don Iohan por la gracia de Dios, obispo de Lugo, con otorgamento del dean et del cabildo desse mesmo lugar, et yo Alfonso Lopes de Lemos por min et por Tereyia Yanes, mina muller, fasemos tal vervo et tal emprasamento entre nos firme et valedeyro para sempre, conven a saber que nos don Iohan, obispo sobredito, damos a vos, Alfonso Lopes et a la dita Tareyia Yanes vuestra muller, el nuestro çelleyro de las Argeyças, con todas suas dereyturas et pertenenças, que lo tengades en toda vuestra vida d’anbos. Et yo, Alffoso Lopes por min et por la dita Tereyia Yanes mina muller, do a vos don Iohan, obispo sobredito, et a todos vuestros suçessores en nome de la iglesia de Lugo, para sempre iamays por esto que vos nos dades, hun casal de herdade que yo he en Lemos, en la frigresia de Sant Salvador de Neyras, el qual casal chaman d’Avangeliça, con casas et vinnas et terras et pobranças, et con todas suas pertenenças et dereyturas, segun que lo he yo el dito Alffonso Lopes, et meto logo el casal sobredito, segun dito he, en vuestra mano et en vuestro poder et en vuestro iur, salvo que retengo los novos et froytos del dito casal para en mios dias et de la mina muller. Et nos, Alffonso Lopes et Tereyia Yanes, avemos traher sempre el çelleiro por nos o por nuestro mayordomo et non lo dar a cavallero nin a escudero, nin casal del. Et si por aventura, yo el dito Alfonso Lopes en mina vida o Tereyia Yanes, diessemos el dito çilleiro o casal del a cavallero o a escudero, commo dito he, que por esse mesmo feito se torne el çillero con el casal sobredito que nos vos damos a vos sennor obispo et a la iglesia de Lugo. Et a nuestra morte de anbos assi el çilleiro que vos nos dades commo este casal que nos vos damos fincaran libres et quitos a la iglesia de Lugo, con todas las bonas probranças et melloranças que nos y fisieremos d’aqui endeante, et con tanta pobrança commo agora esta en essos logares sobreditos, assi en los que nos vos dades commo en el casal que nos vos damos. Et yo, Alffonso Lopes, prometo en buena fe de parar ben este cilleiro sobredito que nos vos dades et este casal que yo vos do, et prometo et otorgo por todos mios bienes ganados et por ganar, de vos anparar et de faser sano este casal que yo vos do, et prometo de faser assi otorgar a la dita Tereyia Yanes mia muller commo dito he. Et demas vos lexo libre et quito deste dia endeante et parto mano por mi et por toda mina vos del vuestro çilleiro de Deade que yo fasta agora tenia, con todas suas boas paranças et dereyturas segun la iglesia de Lugo lo gano de Iohan Gil d’Asma, et de sua muller Elvira Dias, et vos prometo demays de anparar et defender a todo mio poder que vos non tome ninhuno, nin vos ninguna [cousa] del dito çilleiro. Et la parte que contra este enprasamento quisser passar, peyte quinientos maravedis de la buena moneda a la parte [aguardante], et el enprasamento finque valioso. Et que esto sea firme et non poda venir en dubda, nos don Iohan, obispo sobredito, et el cabildo de Lugo, et yo Alffonso Lopes, mandamos a Arias Ferrnandes et Iohan Gonçalves, notarios [publicos de] Lugo, que feseran ende publicos instrumentos partidos por A.B.C. en testimonio de verdat. Et por mayor [firmidume] nos obispo et Alffonso Lopes possemos enellos nuestros sellos pendientes.

Feyto foy esto en Ribas Altas XXIII dias de iulio, era de mill et CCCos et LXVIIIº annos.

Testemoyas que foron presentes: don Diego Garçia, abade de Monfforte; et don Pedro Roys, iuys; et Alvar Dias, et Predrarias, canonigos de la iglesia de Lugo; et Iohan Peres et Lourenço Peres, vesinos de Monfforte; et outros muytos.

Et yo Arias Ferrnandes, notario publico de Lugo, a todo o sobredito con lo dito Iohan Gomes con los ditos testigos, que ditos son, presente fuy, et a pidimento do dito sennor obispo et Affoso Lopes et de los ditos dayan et cabidoo por que no tinan eles seelo propio mandaron que possesse en estas cartas meu nome et meu signal en testemoyo de verdade. (+).

Et eu Iohan Gonçalves, notario publico de la çibdat et del obispado de Lugo, a todo lo sobredito con el dito Arias Ferrnandes, notario, et con las testemoyas [sobreditas] presente fuy, et a rogo et pidimento de los ditos sennor obispo et Affonso Lopes fis ende [escrivir estas cartas] et en cada huna pus mio nome et meu sinal en testimonio de verdade.(+).