GMH/ÍNDICE A-Z

020
1457

-20-

Obligaçõ / Jon Seco.

Ẽno dito porto, seys djas do dito mes e ano4. Jon Seco e Ferrnand Cartosjno se obli/garõ cõ todos seus bẽes e so pena4 de DC morauidís para a parte obediẽte de presentar4 / ante Jon París, rrector, e ante mj, notario, tódaslas escripturas que eles teẽ sobre / herdamẽtos e déuedas e outras cousas sobre que entre eles se esperã aver / pleitos e cõtendas de oje en XXV djas primeyros segujẽtes, e de conprometer / os ditos debates en dous omes bõos para que o vejã e librẽ carta firme cõ poder / a las justiçias e rrenũçiaçõ de leys4; e o dito Jon Seco quitou ao dito Fernán Carto/sjno de húa carta en que o tragía por esta rrasõ. Testigos: Johán Cãtelrra e Johán Neto, / moradores ẽno dito porto, e Ferrnando de Bustelo de Teayo.

VIIJº brancas

_______

4. Leva un trazo sobre a palabra.