GMH/ÍNDICE A-Z

E1-31
1436( ), (agosto, 26)
Acusación contra Fernando Enríquez por encubrimento e testemuño de non ter avinza co Concello. (fol. 25)
Outrosy por que (eu)* o dito Fernando Anriques acoller et encobryr a Joan de Pescoso que ha feito algunas enjuras a mestre Fernando e ao conçello da dita çidade.
Outrosy por que non paresçe aviinça nehuna que o dito conçello aja feito ao dito Fernando Anriques e sua moller.