GMH/ÍNDICE A-Z

719
1372, abril, 26. Lugo
María Pérez dóalles ao bispo e á igrexa de Lugo todo canto posúe en Santa María de Sirvián e reserva para si o usufruto dunha casa, horta e cortiña.
MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 98r.

Sabeam quantos esta carta virem commo eu Maria Peres, morador en Servian, muller de Martin Eanes que fuy, dou en pura et firme doaçon et por iur d’erdade para senpre iamays a vos o onrrado sennor don frey Pedro Lopes por la gracia de Deus, obispo de Lugo, et a vossa iglesia, toda quanta herdade et vos et casas eu aio en Servian, sub signo de Santa Maria de Servian, et alla ut quer que a eu aia, con suas pertenenças et dereyturas, a monte et a fonte, peru quer que vaan, et logo por esta presente carta vos dou o iur et posisson et propiedade dos ditos herdamentos et voses, ut quer que os eu aia, et tiro ende a min et a toda minna vos, et obligo meus bees de vos faser a dita doaçon de pas a todo tempo, et se eu d’aqui adeante usar dos ditos herdamentos et voses, ou outro por min, connosco et outorgo que os uso por vos et por la dita vossa iglesia precario, con tal condiçon que eu, a dita Maria Peres, aio de teer en minna vida huna casa en que more et hun orto et huna cortinna para linno, et a meu finamento que vos fiquen livres et quitas et a a dita vossa iglesia. Et vos, o dito sennor obispo, et vossa iglesia avedes-me a dar manteemento de vianda et de panos, et defenderme de todas las monas et peytos que veeren en quanto for viva.

Et nos, o dito sennor obispo, assy reçebemos para nos et para a dita nosa iglesia a dita doaçon de vos, a dita Mayor Peres, et prometemos de vos teer et guardar as ditas condiçoes. Et por que esto seia çerto nos as ditas partes rogamos a Arias Peres, raçoeyro et notario publico de Lugo, que feçesse ende esta carta.

Que foy feyta en Lugo, viinte et seys dias de abril, era de mill et quatroçentos et des annos.

Testigos que foron presentes: Gonçalvo Peres, notario; Fernan Garçia de M[...], et Afonso Ferrnandes, seu sobrinno; Iohan Arias de Casguiscola, ts., et outros.

Et eu Arias Peres, raçoeyro et notario publico de Lugo dado por lo dito sennor obispo, a esto presente fuy et a rogo das ditas partes esta carta en minna presença fis scrivir, et puge y meu nome et signal en testemoyo de verdade.