GMH/ÍNDICE A-Z

025
1457

-25-

Seguro.

En San Tomé do Mar, XX djas do dito mes e ano4. Gomes de Cortinas, / escudeyro,  morador  en  Corujllõ,  segurou  de dito e de feyto e de cõsello a Ferrnand Gonçalues, morador ẽno dito logar [de]88 Corujllõ, e o dito Ferrnand Gonçalues segurou así mjsmo / ao dito Gomes de Cortiñas de dito e de feyto e de cõsello, so as penas4 / que o dereyto en este caso põ sobre aquele que quebrãta seguro posto por / seu señor, e de seysçentos4 morauidís vellos que sobre sy outorgarõ / peytar e pagar a seu señor Sueyro Gomes, qualque(e)r que o dito seguro / quebrãtar, por cada ves que o quebrãtar; outorgarõ amos el / hũu ao outro e o outro ao outro carta de seguro forte e firme / qual paresçer de meu signo4. Testigos: Ferrnand Groýño e Garçía Gomes, juís de Fafiñaas, e Ares de Leys4, escudeyros do dito señor Sueyro Gomes.

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
88. Falta a preposición.