GMH/ÍNDICE A-Z

115
1457

(33V)

-115-

Seguro.

Este día, o dito Sueyro Gomes puso seguro entre eles e se segurarõ / o hũu ao outro e o outro ao outro, de feyto e de dito desonesto4, so pena4 / de DC morauidís vellos a qualque(e)r que contra elo pasase para Sueyro Gomes, / demás das outras penas do dereyto. Outorgarõ carta de seguro firme, et çétera. / Testigos: Ferrnand Gonçalues e Jon de Salnés e Éytor de Beneujdes.

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.