GMH/ÍNDICE A-Z

A1
1378

Foro a dúas voces a Rodrigo Afonso e a súa muller dun lugar e herdades en Velle por terza de viño e un día de cava ao ano. (fols. 1-2)

Sabeam (...) esta carta vyren que eu (...) dou e outorgo a foro a vos Rodrigo Afonso (...) et a vosa moller Maria Fernandes que non he presente (...) duas voses apus vosa morte (...) de seu finamento que faça huna vos e aquela que (...) que non as nomeando que faça vos aquel (...) vosos beens de dereyto, o meu lugar da (...) em Belle de (...) por tal pleito e condiçon que (...) que se non perca por mingoa de (...) et que me dedes del a terça parte (...) enna viña e a terça da (...) de Regoufe e seys (...) (fol. 1)
(...) lavredes e paredes bem e que me dedes por el (...) cada anno hun dia de cava e que (pagedes por ...)*. Aforo vos (...) sobre dito he a montes e a fontes con entradas e seydas e con todos seus dereytos e jures e perteenças (como)* por a maneira e condi(...) sobre ditas et obrigo min e todos meus beens movilles e r(...) para vos apara (senpre)* a dereyto con esto que vos aforo enno dito (...) como
sobre dito he. Et eu do dito Rodrigo Afonso que soon presente por (...) por a dita miña moller que non he presente e por as ditas (...)ses que non son presentes asy asy o reçebo de vos o dito (...) o dito lugar e herdades que me aforades por as (...) e condiçoens sobre ditas e por cada huna dellas e para (...) ben o dito lugar e herdades e pagar e conprir (...) condiçoons desta carta e cada huna dellas (...) movelles e rayses, gaanados (...) (fol. 1v)
(...) quatroçentos e des e seys annos. Tests. que (foron) presentes G(...) de Fontan /morador en Melles\ e Pero Anes de Tralo Rio morador en Santo (Steevo) e Fernando Gonçalves e Fernando de Va(meo) e (Joan) Vidal omees de Garçia Peres e outros.