GMH/ÍNDICE A-Z

026
1457

-26-

Seguro.

Ẽno dito San Tomé, XXX djas de mayo, ano4 dito. Jon Camjña e Gonçaluo de Villariño, moradores ẽna freigresja de Santa Vaya de Gil89, outorgarõ seguro a Jon Rrodriges / da Porta90, morador ẽna dita freigresja, e o dito Jon Rrodriges outorgou así mjsmo seguro / aos ditos Jon Camjña e Gonçaluo de Villariño, so pena4 de perder todos / seus bẽes qualque(e)r que o quebrãtase, que outorgauã aver perdidos / e fosẽ para o señor Sueyro Gomes, que presente2 estaua; o qual así / outorgarõ de nõ se errar de dito nẽ de feyto nẽ de cõsello os hũus  /  ao outro e o outro a los outros, saluo demãdá[n]dose20 a dereyto; o qual / dito seguro poso entre eles o dito señor Sueyro Gomes; outorgarõ / carta de seguro forte e firme qual paresçer de meu signo4. / Testigos: Ferrnand Alfayate e Ares de Leys4 e Ferrnand Greýño, escudeyros / do dito Sueyro Gomes. //

________

2. Despois está riscado un s.
4. Leva un trazo sobre a palabra.
20. Falta o n.
89. Santa Vaya de Gil está entreliñado.
90. Da Porta está engadido despois da redacción inicial na marxe dereita.