GMH/ÍNDICE A-Z

367
1338, agosto, 7. Lugo
Cláusula testamentaria de Tareixa Pérez pola que lega aos aniversarios de Lugo a cuarta parte dunha casa e cortiña na rúa Miñá.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 68v, traslado ao Libro do Cabido polo notario Fernando Pérez.

Thereyia Peres muller de Domingo Eanes, mercador, moradores a a Crus, mandou a os aniversarios da iglesia de Lugo, o quarto da cassa en que mora Affonso Ferrnandes Bollahuriço, con sua cortina de-llo çeo ata-lla terra, que esta enna rua Minaa, a qual le perteesçe et perteesçer deve a aver por herança de Thereyia Romyna, sua nana que foy, filla de Romeu Peres, por sua alma, et que lle façan hun aniversario cada anno en tal dia commo se finou.

Eu Fernando Peres, notario de Lugo, que a esto presente foy con as testemoyas subescriptas, esta clausula do testamento da dita Thereyia Peres aqui fis scrivir et minna presença et puge y meu nome et meu signal.

Feyto o dito testamento en Lugo sete dias d’agosto era de mill CCCos et setaenta et seys anos.

Et disto foron testemoyas: Afonso Domingues da [...] Pero Moury, alfayate; Afonso Eanes, Fernando Miguelles et Rodrigo Ares, piliteyro ts.