GMH/ÍNDICE A-Z

156
1457

-156-

[Este día, o]6 dito Martjn de Dorrõ, jurado e pregũtado, et çétera, diso que513 / (que) oýra diser a Juana4 Djas e a Ferrnand Vjdal / que Lopo d'Agujleyro vendera a Garçía514 Codeso hũa leyra de herda/de, que está ẽna agra de Deyra, que pertẽesçía ao casal de Ferrnand Sordo, / que he do moesteyro de Sã Justo e que a virã515 os sobreditos Juana Djas e Ferrnand Vjdal / labrar e poseer ao dito Ferrnand Sordo en nome4 do dito moesteyro.

Jtem diso que oýra diser a Gonçaluo de Sespoõ que aquela[516] casa que / Ferrnand Martíns d'Aaro lauãtou en Porto, que oýra diser a seu padre que era / de Sã Justo, e que llo diso así andando arãdo porque este testigo lle / pregũtara cuja era aquela casa, e lle rrespondeu que oýra diser / a seu padre que era de Sã Justo hũu formal sobre que ela se / leuãtou.

Jtem diso que veu leuar hũu cume da dita granja Alberte, clérigo, que diso que daría / outro por ele ao abade.

Jtem diso que este testigo517 leera carta d'escomunjõ a Juana Djas, moller / de Fernán Rromeu de Rribademar, e que, por virtude518 da dita carta, lle disera / que a deuesa de Valle que a vira teer e poseer a Ferrnand Yanes, que tijña hũu / casal de Sã Justo, que chamã o casal519 d'Agujleyro520, / ao qual casal lle diso que pertẽesçía a dita deuesa, e que morara ẽno / dito casal Fernán Oanes de Gujleyro, que era labrador do dito moesteyro, e que lãçara / mão da dita bousa Fernando Rromeu, seu marido.

Jtem diso que sabía outras herdades e arroos4 e chantados e outras cousas que pertẽe/çen ao dito moesteyro de Sã Justo, que se nõ podíã así escriujr, saluo apegãdose / e véndose porlo ollo cada cousa sobre sy, que diso que estaua prestes de o mostrar e apegar cada e quando fose chamado para / elo, saúde avendo.

Jtem diso que vira leuar a Ferrnando de Deyra e a súa moller dous521 / carros de madeyra, cabros e arcos e outra madeyra para / donde el mora, en Ferreyros, do522 arroo de dentro das vjnas / d'Agyleyro523, e que he delo tyúdo ao moesteyro.

Jtem diso que este mjsmo testigo tallara paaos4 e arcos e veu / tallar e leuar a Vasco de Vialo así mjsmo e a Ares de Treytes524, que / cortou hũu castineyro brabo que era de Sã Justo de dentro da / vjna d'Agujleyro e que así o veu cortar e leuar por seus ollos.

Jtem máis diso que525 era çerto que Ares de Treytes leuara hũa / pereyra de Lamas, que allý fesera o abade, dõ Martino de Leys4, e que a / arra[n]cou20 cõ súas rraýses e a leuou e puso ẽna súa orta, / ẽna qual dita orta diso que sabía que tijña o dito Ares de Treytes / çertas mjllarías que pertẽesçe[n]526 ao527 casal de Ferrnand Yanes, / que he do dito moesteyro; e que así lle disera o dito Ares de Treytes que leuara a dita / pereyra.

Jtem diso que leera carta aa qual rrespõdera Rroý d'Agrelo, que vira / leuar a Vasco de Vialo e a seu fillo hũu tonel da grãja de Saar porla cõgos[tra]6 / abaixo e que vira en súa casa pérfeas, talladeyros e escudelas e podas / da [dita ca]sa6. //

(2R)

Jtem diso que vira hũa cóçara vella528 e529 hũu anaco de530 tapete vello531 teer a Gonçaluo de Saar / que leuara da granja de Saar por frey Vasco.

Jtem diso que leuara por mãdado do abade, frey Vasco de Saar, çerta madeyra / de hũu lagar e hũa pedra de lagar, a qual dita madeyra poso532 / en rreparo da grãja de Lamas, que perteesçe ao moesteyro, e así mjsmo leuou / hũa táuoa de que feso hũa porta para a casa da dita granja, e / que desto contẽtou e pagou ao dito abade, frey Vasco, do que leuou. E máy[s]6 / diso que protestaua que se máys4 se lle nẽbrase, que o venrría desyr e / decrarar, que ao de presente máys nõ se acordaua, e que esto desía para / o juramẽto que feyto avía. E que deste ano4 diso que deuja a Sã Justo a / rrẽta, que mõta LX morauidís vellos.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
6. O papel está rompido.
20. Falta o n.
513. Despois está riscado ẽna agra de Deyra, / herdade que pertẽesçe.
514. Despois está riscado Cosedo.
515. Despois está riscado un d.
516. Despois está riscado lugar donde Ferrnand.
517. Despois está riscado de.
518. O i está sobreposto ó v.
519. Despois está riscado que foy de Ferrnand Oanes. As dúas palabras iniciais están entreliñadas.
520. Primeiro escribiu de e logo corrixiu o e en a.
521. Despois está riscado ou / tres.
522. Despois está riscado souto d.
523. Escribiu primeiro de gyleyro e corrixiuno.
524. O y está escrito sobre un p.
525. Despois está riscado vira leuar.
526. Está escrito cun único trazo sobre da palabra.
527. Despois está riscado dito moesteyro dito.
528. Vella está sobre a liña.
529. Está escrito sobre ve.
530. Anaco de está sobre a liña.
531. Despois hai un s riscado con dous trazos verticais e tres puntos por baixo.
532. Despois está riscado ẽna grãja
.