GMH/ÍNDICE A-Z

158
1457

-158-

Outro, o sobredito Rroý Gago, diso máys, que sabía que Ferrnando de Paaços desenbar/gara hũa leyra de herdade a Sã Justo ẽna agra do Prado ao tenpo de / seu finamento.

Jtem máis diso que desẽbargara outra leyra ẽna agra / de Ferreyros, que chamã Tallo Couo.

Jtem diso que oýra deser que avía Sã Justo ẽno agro537 d'Ovele, arredor del, / hũa deuesa d'ameneyros, arredor do agro, e que a vira demãdar / a Martjn de Dorrõ para o casal en que el mora, que he do dito moesteyro.

Jtem diso que oýra diser que a casa que leua[n]tou20 Ferrnand Martíns d'Aaro ẽno lugar de / Porto, que a538 leua[n]tou20 ẽna herdade de Sã Justo.

__________

20. Falta o n.
537. Escribiu primeiro ẽna agra e corrixiuno.
538. Está escrito sobre outra letra.