GMH/ÍNDICE A-Z

089
1457

-89-

Este dito dja, o dito Ferrnand Munjs outorgou que daua plaso para esperar / e que esperaría porlos outros JM CCL morauidís vellos fasta o dja de Santa Coõba / primeyra que vén, que será ẽno ano4 de J M CCCCº LVIIJº anos4, que dándollos e pagã/dollos a dita María Falcoa, querendo a outra meytade dos ditos bees ao dito plaso, / e nõ os querendo, dándogellos e pagãdollos a dita Costança Falcoa ao / dito praso, que lle deixará e dará libre e quita a metade dos ditos bees; / e nõ lle pagãdo os ditos J MCCL morauidís dentro deste dito térmjno, que nõ seja tiúdo / dende en deante de llos dar e que queden cõ el e para el por vertude da conpra / que deles fiso segũdo dito he; ẽno qual cõsentío Jon Mariño, fillo d'Ares / Lopes de Goyaas, que presente estaua, en nome4 da dita Costança Falcoa, súa / criada, porla qual se obligaua4 e de nũca llos demãdar de aquel día4 / en deante. Carta firme, et çétera. Testigos: os sobreditos. //

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.