GMH/ÍNDICE A-Z

177
1457

-177-

Ẽna vjna dos Binotos, este dito dja, tomou testimoyo Vasco de Vialo e diso ao dito / dõ abade que lle desẽbargaua todo quanto del tijña, e que lle mostrase qualque(e)r / foro ou contrabto que sobre el teuese, e que estaua prestes de o conprir, et çétera. Testigos: / Ferrnand Munjs de Deyra e Gonçaluo Mariño e Ares de Treytes. E que estaua / prestes de deser verdade