GMH/ÍNDICE A-Z

180
1457

-180-

En Paaços de Deyra, so as vjnas da Caramugeyra. Este dito día o dito dõ abade feso arrẽ/damento por XX anos4 a Rroý Gonçalues, fillo de Ferrnand Munjs de Deyra, da corte que o dito abade tẽ ẽno / quintey[r]o611 donde mora, por dúas galjnas en cada ano4, que comẽça a primeyra paga deste / Natal que vẽ en hũu ano4 e dende en cada ano4 fasta ser conpridos os ditos XX anos4; / obligouse4 de nõ la quitar, et çétera, e de lla faser çerta e sãa en todo tenpo; e o dito Rroý Gonçalues / así a rreçebeu e se obligou4 de dar as ditas galjnas [so] pena4 de J M morauidís a qualque(e)r que contra elo / fose, et çétera. Dúas cartas firmes, et çétera. Testigos: Ferrnand Munjs e Pero Mariño e Vasco Gonçalues, / criados do dito abade.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
611. Está escrito
qnteydo.