GMH/ÍNDICE A-Z

117

1419, maio, 17.
Afonso da Cana, confesa ter recibido 100 maravedís do seu salario de 1418.

(Fol. 59)
Des e septe dias de mayo, Afonso da Caña confesou que reçebera do dito Garçia Rodriges, çen maravedis branqua en tres dineiros, para en pago do seu selario que lle devya o dito conçello. Testemoyas: Garçia Oanes, canbeador, e Fernan Rodriges da Triindade.