GMH/ÍNDICE A-Z

43

1417, maio, 17.
Afonso da Cana, servente do Concello, declara ter recibido 100 maravedís do seu salario.

Des et sete dias do mes de mayo. Sabean todos que eu Afonso da Cana, servente do conçello da çidade de Santiago, connosco et outorgo que reçeby de vos Gil Peres procurador do conçello da dita çidade çen maravedis de moeda vella contando branqua a tres dineiros, os quaes maravedis me pagastes en nome do dito conçello et os quaes reçeby para en conta et en pago do selario que teño do dito conçello este anno da feita desta carta et das quaes maravedis me outorgo por entrego et ben pagado et renunçio a toda eixençon que non diga ende o contrario et a a ley etc. Testemoyas: Fernan Vieytes servente do conçello da dita çidade et Fernan Montesiño escrivan. //
(Fol. 19)