GMH/ÍNDICE A-Z

84

1418, xuño, 4.
Domingo Longo declara ter recibido o salario que lle correspondía do ano 1417.

(Fol. 42)
Quatro dias do mes de juyo. Sabean todos que eu Domingo Longo servente do conçello da çidade de Santiago outorgo e connosco que reçebi de vos Pero Leiteiro, procurador do conçello da dita çidade çento e viinte maravedis, branqua en tres dineiros, os quaes me eran devido de meu selario do anno pasado de mill e quatroçentos e des e septe annos que se fiinçeu por lo primeiro dia do mes de janeiro pasado em este anno da feita desta carta e os quaes ey en meu jur e poder e renunçio a toda eixepçon que non diga ende o contrario. Testemoyas Afonso Peres escripvan e Fernan Bieytes, servente do conçello da dita çidade e Pero Afonso, criado de Ruy Martines, notario da dita çidade.