GMH/ÍNDICE A-Z

95

1418, setembro, 3.
Os serventes do concello, Gonzalo Pérez de Baldomar e Fernán Vieites, declaran ter recibido os 90 maravedís do seu salario e vestiario do ano pasado.

Dia sabado, tres dias do mes de setenbre, Gonçalvo Peres do Baldomar et Fernan Bieites, serventes do Conçello da çidade de Santiago, outorgaronse por pagos de Alvaro Gil, procurador do dito conçello de noventa moravedis cada hũu dos seus selarios e vistuarios do anno pasado que se fiinçeu enno mes de março deste anno que anda. Testemoyas: Vaasco Peres Abril e Alonso Rodriges, criado de Joan Fernandes de Canas e Domingo Longo, servente do dito Conçello.