GMH/ÍNDICE A-Z

176
1457

-176-

En Saar, V djas de desenbro de LVIJ. O dito dõ abade rrequireu a Ares / de Treytes e a Ferrnand Munjs de Deyra e a Martjn de Dorrõ e a Lopo4 d'Agujllej/ro600 que por vir(i)tude601 do juramento que feyto avíã lle disesẽ602 e / decrarasen quaes personas aujã feyto foros das vjnas da dita grãja.

Diserõ que aforou Jon Gago e Martjn d'Ouxo a vjna do Mjñoto de Çima, / e que poseerõ Ferrnand de Deyra e Rroý Gago a metade da dita vjna en / nome4 de Jon Gago, así como4 seus fillos herdeyros; e que a outra metade / de Martjn d'Ouxo que a poseeu a metade súa moller, Mayor de Rribademar603, e a outra metade que a / mãdou Martjn d'Ouxo a Gonçaluo de Sã Martino e a Martjn d'Ouxo, seus sobriños; e / que a dita Mayor de Rribademar mãdou a súa metade a Pero Paas, seu parẽte. /

Jtem diserõ que a vjna que604 Ferrnand Gomes touo aforado do moesteyro que he do Mjnoto / de Baixo, que a tẽ agora605 Vasco de Vialo.

Jtem diserõ / que ẽno Mjnoto de Baixo que606 teẽ aforado Áluaro d'Oallo e Ferrnand / de Paaços4 vjnas do moesteyro, e estas vjnas sobreditas que se vã a mõte por / mẽgua de lauor, e que sõ obligados4 de as rreparar de todos lauores / as sobreditas personas4, e607 que erã obligados de dar / o terço delas ao moesteyro de Sã Justo. Testigos: Gonçaluo Mariño de Vimjeyro e Vasco Gonçalues / de Noya e Áluaro Gomes, morador en Prado de Deça.

IIJ608.

 

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
600. Despois está riscado e a Vasco de Vialo.
601. Está escrito vritud con i sobre o v e trazo sobre a palabra.
602. Está escrito cun til de máis.
603. Mayor de Rribademar está entreliñado.
604. Escribiu de e corrixiu por riba.
605. Despois está riscado Ferrnand Vasques de Vialo.
606. Despois está riscado labra fe.
607. Antes está riscado Testigos: Gonçaluo Mariño.
608. A nota de saca está escrita na marxe á altura do primeiro parágrafo
.